غذا کمکی نوزاد، کی شروع شود؟

دختر 5 ماه و 22 روزه ای دارم که وزن الانش 6900 گرم است. می تونم غذای کمکی رو شروع کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر 5 ماه و 22 روزه ای دارم که وزن بدو تولدش 2850 گرم بود و وزن الانش 6900 گرم است. می تونم غذای کمکی رو شروع کنم؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.