چگونگی پاسخ به سوالات کودکان، درباره رابطه زناشویی

باید به خاطر داشت آموزش در این زمینه باید تدریجی باشد و لازم نیست همه جزئیات را یک جا در اختیار او قرار داد.
 در پاسخ به سوالات جنسی کودکان موارد زیر را باید مد نظر قرار داد:

۱. باید به خاطر داشت آموزش در این زمینه باید تدریجی باشد و لازم نیست همه جزئیات را یک جا در اختیار او قرار داد. در واقع از شرح و بسط بی‌مورد باید پرهیز کرد.

۲. از دروغ گفتن در پاسخ‌ها خودداری شود.

۳. پاسخ‌ها درست و با خرافات همراه نباشد.

۴. پاسخ به سوالات با زبان ساده و قابل فهم صورت بگیرد.

۵. اقناع کننده باشد.

۶. متناسب با سن و درک کودک باشد.

۷. پاسخ‌ها همراه با شوخی، مسخره کردن و هرزگی نباشد.

۸. شیوه بیان به گونه‌ای باشد که اعتماد طفل را به صحت آن جلب کند و او احساس کند مطلب را سرهم بندی نکرده‌اید.

۹. بر خود تسلط داشته باشیم. بدین معنا که برخود مسلط بوده، بگذاریم کودک سوال خود را به طور کامل مطرح کند.

۱۰. شنونده‌ای خوب باشیم. بدین معنا که بر خود مسلط بوده، بگذاریم کودک سوال خود را به طور کامل مطرح کند.

۱۱. اگر احساس کردید هنگام گفت‌وگو با فرزندتان چیزی را اشتباه گفته‌اید. به اشتباه خود اقرار کرده و سپس آن را اصلاح کنید و بیان دارید اطلاعات من درباره آن موضوع کم بود. الان که درباره آن مطالعه کردم واقعیت موضوع چنین است.

۱۲. همواره این مسئله را باید در پاسخ به سوالات جنسی مدنظر قرار داد که شرم و حیا تا حدودی لازم است و همواره باید از پاسخ‌های بی‌پروای جنسی خودداری کرد.