چکاپ کامل نوزاد، برنامه زمان بندی

تشخیص سلامت کامل نوزاد در چند ماهگی باید بررسی شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: تشخیص سلامت کامل نوزاد در چند ماهگی امکان پذیر است؟

پاسخ دکتر محمد عطاریان، متخصص نوزادان:
در هیچ زمانی نمی توان گفت که نوزاد شما سالم است و سلامت کامل او را تشخیص داد. برخی بیماری ها وجود دارند که ممکن است در طول زمان خود را نشان دهند. هیچ پزشکی نمی تواند اطمینان دهد که نوزاد شما دیگر به هیچ بیماری مبتلا نخواهد شد. معاینات دوره ای فرزندتان برای همین موضوع است که حداقل تا جایی که امکان دارد بتوان جلوی بیماری نوزاد را گرفت. زیر 6 ماهگی ماهی یکبار باید نوزاد شما توسط پزشک بررسی شود. بالای 6 ماهگی هر دو ماه یکبار و یک تا 2 سالگی هر سه ماه یکبار و از 3 تا 6 سالگی هر 6 ماه یکبار لازم است که فرزندتان بررسی شود.