محاسبه زمان تخمک گذاری چگونه است؟

زمان تخمک گذاری چه روزیه برا نزدیکی و پسردار شدن؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:من پریود هام ٢١ روزه اس. بعد از پاکی چند روز ترشح دارم که بعد از چند روز قطع میشه. کمک کنید زمان تخمک گذاری چه روزیه برا نزدیکی و پسردار شدن؟

پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
برای تعیین زمان تخمک گذاری روش های مختلفی وجود دارد ولی بهترین آن استفاده از کیت تخمک گذاری است. این کیت را می توانید از داروخانه بخرید، اگر سیکل شما 28 روزه است وسط سیکل که 14 ام می شود، دو روز قبل از آن وسط سیکل استفاده می کنید. باید ادرار خود را در یک لیوان بریزید و کیت را داخل آن قرار دهید، اگر دو تا خط کیت مثبت شد، بین 24 تا 36 ساعت بعد بعد از قرمز شدن کیت تخمک آزاد می شود. البته روش های متعددی برای مشخص شدن روز تخمک گذاری وجود دارد که دقیق ترین آن کیت است.