کیست سر جنین، آیا جدی است؟

هفته ۱۸ سونوگرافی دادم و یه کیست تو مغز و یه کیست تو قلب جنین وجود داشت. مشکل جنینم جدیه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هفته ۱۸ سونوگرافی انجام دادم و یه کیست تو مغز و یه کیست تو قلب جنین وجود داشت. ۲۶ ساله هستم و بارداری اولم هست. دکترم گفت باید برم تهران مشاوره ژنتیک. مشکل جنینم جدیه؟ روشی نیست که سریعتر مطمئن شم مشکلی داره یا نه؟

پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
در هفته هجدهم بارداری گاهی این کیست ها قابل رویت هستند. حتما به یک مرکز پیشرفته تشخیص بیماری های جنین در تهران مثل بیمارستان میرزا کوچک خان و بیمارستان امام خمینی مراجعه کنید تا از نظر کنترل رشد این کیست ها در قلب و مغز جنین معاینه شوید. اغلب اوقات با رشد جنین و بزرگ شدن اجزا بدن این کیست ها خود به خود تحلیل می روند. ولی چک کردن ماهیانه و سونوگرافی تخصصی جنینی در مراکز مذکور توصیه می شود.