رفتار شوهر با زن حامله، چه تاثیری بر جنین دارد؟

مهمترین عامل استرس زا برای مادران باردار، اختلافات خانوادگی و خشونت همسر است.
تحقیقات نشان می دهد: کودکانی که مادرشان در هنگام بارداری تحت فشار عصبی بودند مستعد مشکلات رفتار و ذهنی مانند بیش فعالی هستند.

آخرین پژوهش ها در "امپرایال کالج لندن" نشان می دهد: اختلافات خانوادگی و برخوردهای تنش زا به خصوص در آسیب زدن به مغر جنین در دوران بارداری نقش به سزایی دارد. بنابراین گزارش؛ دانشمندان علت این امر را برخورد هورمون استرس کورتیزول با جفت می دانند.

نوزادان مضطرب و وحشت زده
همچنین نوزادانی که بیش از همه در دوران جنینی در معرض کورتیزول قرار می گیرند در 18 ماهگی هوش پایینی دارند و همچنین مضطرب و وحشت زده هستند.

مهمترین عامل استرس زا برای مادران باردار
بر اساس نتایج این تحقیق مهمترین عامل استرس زا برای مادران باردار، اختلافات خانوادگی و خشونت همسر است.

نکته
با اینکه عوامل ژنتیکی و جو خانه پس از تولد نیز بر رشد نوزاد تاثیر دارد اما نقش استرس مادران نیز در این میان حائز اهمیت است. 
منبع: سلامت نیوز