اسپرم مناسب برای بارداری، چه ویژگی دارد؟

تعداد اسپرم همسرم اوایل 14 میلیون بوده. الان 20 میلیون شده. امکان بارداری طبیعی هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: تعداد اسپرم همسرم اوایل 14 میلیون بوده. الان 20 میلیون شده. جهش به جلوش هم مقداری ضعیف هست. آیا با این تعداد امکان بارداری طبیعی وجود دارد؟

پاسخ دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان، استاد دانشگاه و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی:
تعداد اسپرم بیست میلیون در میلی لیتر، نرمال است. در صورتی که بیش از پنجاه درصد اسپرم ها شکل و تحرک کافی داشته باشند نرمال است و می توانید به صورت طبیعی باردار شوید.