بوی ادرار نوزادان، تشخیص عفونت

پسر سه ماه و نیمه ام گاهی ادرارش بوی تندی می دهد که راحت بویش را از روی پوشک و لباس میفهمی. یعنی عفونت ادراری دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم سه ماهو نیمه است. شیرخودم را می خورد. سه هفته است ادرارش بوی تندی می دهد. بعضی اوقات کمتره بعضی اوقات خیلی بوش شدید و تنده که راحت بویش را از روی پوشک و لباس می شود فهمید. شک دارم که عفونته یا نه.

پاسخ دکتر محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:
بهتر است آزمایش ادرار گرفته شود. بوی تند ادرار می تواند از علایم عفونت باشد. البته علل دیگر هم می تواند مطرح باشد، مانند حساسیت به نوع پوشک. با این حال به دلیل اهمیت عفونت ادرار باید ابتدا آزمایش انجام شود و اگر عفونت ادرار بود سریع مورد درمان قرار گیرد تا عفونت کهنه نشود.