ترشحات سفید رنگ زنان، عفونت دارم؟

از چهارسال پیش ترشحات سفید رنگ بدون بو و بدون خارش و سوزش از واژن دارم.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من شش سال هست که ازدواج کردم. از چهارسال پیش ترشحات سفید رنگ بدون بو و بدون خارش و سوزش از واژن دارم. به دکترهای زیادی مراجعه کردم و داروهای زیادی هم استفاده کردم. داروهایی برای عفونت قارچی و میکروبی ولی حتی یک روز هم بدون ترشح نبودم. الان هشت ماه هست که برای بارداری اقدام کردم ولی متاسفانه نمیشه. سی و یک ساله هستم.

پاسخ دکتر مهدیه السادات مصطفوی، متخصص زنان و زایمان:
ترشحات واژینال هیچ اهمیتی ندارند و به صورت فیزیولوژیک اتفاق می افتند و ممکن است کسی به طور ذاتی خشک یا همیشه خیس باشد و این مساله ای ندارد تنها در صورتی که این ترشحات بسیار بدبو باشند باید مورد بررسی قرار بگیرند. در صورتی که بوی بسیار بدی مانند ماهی مرده یا بوی استفراغ بدهند و طریقه شناسایی بو نیز به این صورت نباشد که لباس زیر را بو کنید بلکه همانطور که نشسته اید باید این بو حس شود، و همین طور در صورتی که سوزش شدید یا درد و سوزش هنگام نزدیکی داشته باشید در آن صورت باید برای درمان پیگیری و اقدام کنید. برای اقدام به بارداری نیز حتما چهار ماه دیگر نیز به خود وقت بدهید و اگر بعد از یک سال بعد از اقدام به بارداری موفق نشده بودید آنگاه برای درمان اقدام کنید.