اقدام برای حاملگی، همسرم بیماری خونی دارد

خانمی سی ساله مبتلا به میلوفیبروز هستم که مغز استخوان پلاکت و گلبول سفید بالا تولید می کند.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من خانمی سی ساله مبتلا به میلوفیبروز هستم که مغز استخوان پلاکت و گلبول سفید بالا تولید می کند، دکتر خون معتقد است با آمپول اینترفرن آلفا دو بی سه بار در هفته و مصرف روزانه آسپرین می توانم باردار شوم ولی خودم اصلا مطمئن نیستم که چه کار کنم.

پاسخ دکتر مژگان السادات دادگر، متخصص زنان، زایمان، نازایی و فلوشیپ لاپاراسکوپی:
کاملا به نظر پزشک خون شما مرتبط است که برای شما چه تجویزی داشته باشد و به ایشان اعتماد کنید و آن را انجام دهید زیرا شرایط شما را ایشان می شناسد. حداکثر می توانید از پزشک خون دیگری نیز مشورت بگیرید اما نظر آن ها در این رابطه ارزش اعتنا دارد نه نظر پزشک متخصص زنان زیرا مشکل شما از خون است نه چیز دیگر.