کیست کرویید در سر جنین، جای نگرانی دارد؟

باردار هستم هر دو آزمایش غربالگری رو انجام دادم که گفتن جوابش خوبه ولی توی هفته هجده سونو آنومالی دادم که گفتن یه کیست کرویید پلکسوس4 میلیمتری تو سر جنین هست.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: باردار هستم هر دو آزمایش غربالگری رو انجام دادم که گفتن جوابش خوبه ولی توی هفته هجده سونو آنومالی دادم که گفتن یه کیست کرویید پلکسوس4 میلیمتری تو سر جنین هست. خیلی نگرانم اگه جذب نشه باید چکار کنم؟

پاسخ دکتر مهدیه السادات مصطفوی، متخصص زنان و زایمان:
نیازی نیست نگران باشید در خیلی موارد به راحتی این کیست ها جذب می شوند با این حال 4 تا 6 هفته دیگر سونوگرافی کنترل را انجامم دهید و تا آن وقت باید کیست جذب شده باشد.