نحوه خوابیدن در بارداری، چگونه بهتر است؟

در برخی مادران باردار استفاده از بالش‌های مخصوص بارداری به راحت تر خوابیدن کمک می‌کند.
بهترین شکل خوابیدن در هفته 26 بارداری
با رشد جنین، شکم شما بزرگتر شده وخوابیدن برایتان دشوار می شود در این زمان به هیچ وجه نمی‌توانید رو به شکم بخوابید زیرا وضعیت راحتی نیست.

در برخی مادران باردار استفاده از بالش‌های مخصوص بارداری به راحت تر خوابیدن کمک می‌کند، همچنین در هنگام خواب از دو بالش یکی در میان دو زانو ودیگری را در پشت کمرتان استفاده کنید.
 
بهتر است به پهلوی چپ بخوابید زیرا رگ‌های خونی عمده در سمت راست ستون فقرات شما قرار دارند و خوابیدن به پهلوی چپ به جریان آزادانه خون در این رگ‌ها کمک می‌کند.