روش بارداری سریع، بعد از دو سال اقدام

دو ساله اقدام به بارداری داشتم که نشده. با اچ سی جی هم نتیجه نگرفتم. پریودمم منظمه. چکار باید کرد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دوسال نیم ازدواج کردیم، 26 ساله هستم. تنبلی تخمدان دارم. تقریبا دو سال اقدام دارم ولی نشده. دکتر لتروزول با گونال اف دادن در دو دوره که فولیکل خوب داشتم ولی باردار نشدم. هر دو بار سمت راست دو تا فولیکل داشتم که با اچ سی جی هم نتیجه نگرفتم. پریودهام هر  26 یا 27  یا 28 روز است.  علت چیست؟

پاسخ نسترن تیجری مفرد، کارشناس مامایی:
شما باید از نظر پرولاکتین و هورمون تیروئید چک شوید. عکس رنگی از رحمتان باید گرفته شود. همسرتان هم اگر آزمایش اسپرم نداده اند، به متخصص مراجعه کنن و آزمایش را بدهند و کنترل شوند. در صورت نرمال بودن تمامی آزمایشات شما باید صبر داشته باشید و با مراجعه به فوق تخصص نازایی درمان شوید.