جلوگیری طبیعی از بارداری، زمان تخمک گذاری مهمه؟

برای تخمین زمان تخمک‌گذاری و استفاده از روش جلوگیری دوره‌ای، لمس دهانه رحم یکی از راه‌های پیشنهادی است.
روش لمس دهانه رحم
از روش‌های جالب و موثر جلوگیری دوره ای از نزدیکی در واقع لمس دهانه رحم به واسطه خود زن است. به این ترتیب که با لمس دهانه رحم، زن می‌تواند زمان تخمک‌گذاری خود را تخمین زده و بر اساس آن اقدام به جلوگیری دوره‌ای نماید.

چگونگی انجام لمس دهانه رحم:
1) زن باید ایستاده باشد. 
2) پای خود را روی یک صندلی قرار دهد. 
3) وارد کردن انگشت میانی دست راست در داخل مهبل 

مکانیسم اثر: 
به دلیل این که در مراحل اولیه دوره قاعدگی، دهانه رحم در پایین مهبل است، به راحتی می‌توان آن را لمس کرد (قوام دهانه رحم سفت بوده و سوراخ دهانه رحم نیز بسته است). با نزدیک شدن به زمان تخمک گذاری، دهانه رحم از حالت سفتی خارج شده و سوراخ دهانه رحم به تدریج باز می‌شود. در این شرایط خانم قادر است آن را به صورت یک فرورفتگی که در بالای مهبل قرار دارد، لمس کند. بعد از تخمک گذاری، قوام دهانه رحم مانند قبل سفت، سوراخ آن بسته و در قسمت پایین قرار می‌گیرد.

اثربخشی: 
با توجه به این که روش لمس دهانه رحم تقریباً بدون هرگونه عارضه جانبی است، می‌توان سالهای متمادی از آن استفاده کرد. ولی به دلیل این که اغلب براساس تخمین زمان تخمک‌گذاری انجام می‌گردد، روش مطمئنی تلقی نشده و در آن حدود 20 درصد احتمال بارداری وجود دارد.
منبع: سیب سبز