بی خوابی زنان باردار، میشه قرص بخورم؟

بعد از انجام کاری که خوشایند و دلخواه شماست ، راحت تر و بهتر می توانید بخوابید.
وقتی خوابم نمی برد، چه کاری می توانم انجام دهم؟
مصرف قرص خواب در خانم های باردار ممنوع است. اگر شما نمی توانید به راحتی بخوابید ، خطری برای شما ندارد، به شرط اینکه کم خوابی شما را از پا نیندازد. به جای اینکه دراز بکشید و تکان نخورید، بهتر است بلند شوید و مشغول انجام کاری شوید. کارهایی که می توانید انجام دهید در زیر برای شما بیان کرده ایم.

کتاب بخوانید، موسیقی گوش دهید، بافتنی ببافید، خیاطی کنید، با اینترنت خود را مشغول کنید، نامه بنویسید، تلویزیون مشاهده کنید، دوش بگیرید، بعضی کارهای سبک خانه را انجام دهید یا آرایش کنید.

بعد از انجام کاری که خوشایند و دلخواه شماست ، راحت تر و بهتر می توانید بخوابید.

انجام ورزش های آرامش بخش مثل یوگا یا گوش دادن به موسیقی در بسیاری از خانم ها اثرات خوبی داشته است.

اگر در بین روز احساس خستگی کردید، کمی بخوابید.

اگر مشکل خاصی داشتید به پزشک خود مراجعه کنید و موضوع را با او در میان بگذارید. او شما را راهنمایی خواهید کرد تا راه حل مناسبی برای مشکل خود پیدا کنید.
منبع: تبیان