زنده ماندن جنین بعد از سقط، ممکنه؟

پیش از این تصور می شد که پرورش جنین در خارج از رحم مادر و در شرایط آزمایشگاهی فقط برای چند روز امکان پذیر است.
پیش از این تصور می شد که پرورش جنین در خارج از رحم مادر و در شرایط آزمایشگاهی فقط برای چند روز امکان پذیر است اما این بار محققین دانشگاه «راک فلر» نیویورک آمریکا توانستند تقریبا دو هفته جنین انسان را در شرایط آزمایشگاهی پرورش دهند. محققین بر این باور هستند که با توسعه این روش می توان به کسانیکه دچار سقط جنین در ماه های اولیه بارداری هستند کمک کرد. ضمن اینکه با استفاده از این شیوه می توان عدم موفقیت در بارداری خارج از رحم را افزایش داد.در این شیوه محققین دانشگاه «راک فلر» شرایطی را برای رشد جنین فراهم کردند که در آن بلاستولا (تکثیر سلول ها) مهیا شد و جنین توانست به مدت تقریبا دو هفته روند تکاملی خود را سپری کند.در این روش نوین، جنین ها از قابلیت خود سازماندهی شدن برخوردار بودند که چنین توانایی در شیوه های قبلی رویت نشده بود.

منبع: جام جم