تست گلوکز در بارداری، زمان مناسب

زمان تست گلوکز چند هفتگی هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: خانمی 30ساله هستم بارداری اولمه و الان 25 هفته است. زمان تست گلوکز چند هفتگی هست؟ و چطور انجام میشه؟
 
پاسخ دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی: 
معمولا هفته 24 این آزمایش اگر نیاز باشد توسط متخصص تجویز می شود. تست قند بارداری آزمایش خون است و در سه نوبت با خوردن گلوکز مرحله اول نیم ساعت بعد یک ساعت و بعد سه ساعت گرفته می شود.