انواع روشهای جلوگیری از بارداری، بهترین چیست؟

روش های طبیعی پیشگیری از بارداری روش هایی هستند در آنها از هیچ وسیله یا دارویی برای جلوگیری از بارداری استفاده نمیشود.
روش های طبیعی پیشگیری از بارداری روش هایی هستند در آنها از هیچ وسیله یا دارویی برای جلوگیری از بارداری استفاده نمیشود.این روش ها شامل سه دسته عمده هستند : روش نزدیکی منقطع ، روش های مبتنی بر یافتن دوره مطمئن و روش شیردهی.

 نزدیکی منقطع
روش نزدیکی منقطع قدیمی ترین روش پیشگیری از بارداری در انسان است و از زمانیکه انسان دریافت که بارداری نتیجه نزدیکی است متوجه این روش هم بود. به این روش انزال خارج از واژن نیز گفته میشود. در این روش نزدیکی تا زمان انزال ادامه می یابد و بلافاصله قبل از انزال نزدیکی قطع شده ، انزال خارج از بدن اتفاق می افتد. چون اسپرم وارد واژن نمیشود پس به تخمک نیز نرسیده ، بارداری اتفاق نمی افتد.این روش به دو دلیل عمده ضریب شکست بالایی دارد : یکی اینکه کنترل انزال کارساده ای نیست و امکان خطا در آن زیاد است ؛ دوم هم آنکه در برخی افراد که نزدیکی های متوالی دارند ممکن است اسپرم های ناشی از انزال اول در مجاری ادراری باقی بمانند و طی نزدیکی بعدی قبل از انزال وارد واژن شده به تخمک برسند و ایجاد بارداری نمایند.این روش در افراد دارای انزال زودرس و نیزدر افراد خیلی جوان به سبب عدم مهارت در کنترل انزال مناسب نبوده ، توصیه نمیشود. در گذشته اعتقاداتی مبنی بر آنکه این روش سبب ایجاد عوارض روحی روانی در افراد میشود وجود داشت ولی با توجه به استقبال عمومی از این روش و نیز تحقیقات انجام شده صحت چنین ادعائی ثابت نشده است.

 دوره مطمئن
این گروه از روش ها بر پایه احتمال بارداری در روزهای مختلف سیکل طراحی شده است چراکه در روزهای مختلف سیکل قاعدگی احتمال بارداری متفاوت است . قبلا" گفته شد که اسپرم حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از ورود به واژن توانایی زنده ماندن دارد پس اگر حداکثر ۳ روز قبل از تخمک گذاری وارد بدن زن شده باشد میتواند به احتمال زیاد تا زمان تخمک گذاری زنده مانده باشد و سبب لقاح و بارداری شود. از طرفی تخمک نیز پس از آزادی ۲۴ تا نهایتا" ۴۸ ساعت زنده می ماند. از آنجائیکه زمان تخمک گذاری با احتمال ۱۲ ساعت پس و پیش شدن محاسبه میگردد فرض بر اینست که تخمک از زمان محاسبه تخمک گذاری احتمالی تا حداکثر ۳ روز بعد توانایی زنده ماندن داشته باشد. نتیجه اینکه بیشترین احتمال وقوع بارداری متعاقب نزدیکی طی زمان ۳ روز قبل تا ۳ روز پس از تخمک گذاری متصور است.به دوره بین سه روز قبل تا سه روز بعد از تخمک گذاری ، دوره حداکثر احتمال بارداری و به زمان های قبل از این دوره و پس از آن نیز دوره مطمئن گفته میشود. توصیه اکید میگردد تا در نزدیکی ها طی دوره حداکثر احتمال بارداری از روش موقت و مطمئن جلوگیری استفاده شود. ( توضیح آنکه چون بیشترین میل و لذت جنسی حاصل از نزدیکی حول و حوش تخمک گذاری دیده میشود توصیه به عدم نزدیکی در دوره حداکثر احتمال بارداری چندان منطقی به نظر نمی رسد.)محاسبه دوره های فوق از سه طریق امکانپذیر است : روش تقویمی ، بررسی ترشحات گردن رحم و تغییرات درجه حرارت پایه بدن.