آلودگی هوا برای کودکان، قربانیان بی‌گناه

٣٠٠میلیون کودک در جهان و ١١,٥ میلیون کودک در ایران هوای آلوده تنفس می‌‌کنند.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اعلام کرده که ٣٠ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند. این عدد در میان شهرهای بزرگ با جمعیت ٣٨میلیونی که با آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به ١١.٥میلیون نفر می‌‌رسد.

آلودگی هوا در بسیاری از مناطق ایران و جهان گاه به بیش از شش‌برابر حد مجاز جهانی می‌رسد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی سازمان یونیسف(UNICEF) در اکتبر سال ٢٠١٦، دومیلیارد کودک در جهان در مناطقی زندگی می‌‌کنند که میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ٢,٥میکرون بیش ‌از حد استاندارد سالانه سازمان بهداشت جهانی (g/m٣µ١٠) است. آلودگی هوا تأثیری مستقیم بر افزایش نرخ بیماری‌های مرگ‌بار دارد.

بر اساس آمار منتشرشده در سال ٢٠١٢، از تعداد هشت مورد مرگ‌ومیر در سطح جهان، یک مورد آن مرتبط با آلودگی هوا بوده که از این آمار در حدود هفت‌میلیون مرگ‌ومیر سالانه منتسب به آلودگی هواست. متأسفانه حدودا ٦٠٠هزار مورد از این آمار در جهان مربوط به مرگ‌ومیر سالانه کودکان زیر پنج سال است.

از سویی بیماری ذات‌الریه مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر کودکان است. در جهان سالانه در حدود یک میلیون کودک بر اثر بیماری ذات‌الریه می‌میرند که بیش از نیمی از این آمار مستقیما مرتبط با آلودگی هواست. آلودگی هوا به‌طورجدی می‌تواند بر سلامت جنین تأثیرگذار بوده و بر آمار مرتبط با افزایش سقط‌جنین، زایمان زودرس و کاهش وزن زمان تولد مؤثر است. روند روبه‌رشد ریه و سیستم تنفسی کودکان عامل افزایش آسیب‌پذیری آنها به آلودگی هواست.

چهمچنین لایه سلولی داخل سیستم تنفسی کودکان بسیار نفوذپذیرتر از بزرگ‌سالان است. این در حالی است که تعدد دفعات تنفس در کودکان دوبرابر بیشتر از بزرگسالان بوده و نسبت میزان هوای ورودی به سیستم تنفسی کودکان به وزنشان بسیار بیشتر از بزرگسالان است همچنین سیستم ایمنی بدن کودکان در حال تکامل بوده و در مقابل آلودگی هوا آسیب‌پذیرتر است.