علت مدفوع سبز نوزاد، چه چیزی است؟

دو هفته است مدفوع پسر چهار ماهه ام سبز شده.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: حدود دو هفته است مدفوع پسر چهار ماهه ام سبز شده. سرما نخورده. بعضی وقت ها به ندرت زرد می شه. گاهی سبز جلبکی و گاهی سبز با دلمه. شیر بوی همیشگی رو داره. دکتر هم بردم. اما گفت عیب نداره. چی کار کنم؟
 
پاسخ از دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
رنگ صفرا سبز است. وقتی که مدفوع زود دفع شود، رنگ صفرا فرصت ندارد که به رنگ زرد تبدیل شود. بنابراین بچه ای که مدفوع را زود دفع کرده است، شیر زیادی خورده است و یا حرکات دستش سریع بوده است، رنگ مدفوع را سبز می بینیم. مدفوع سبز به خودی خود هیچ بیماری را نشان نمی دهد. اگر مدفئع سبز نوزادتان با علامت دیگری همراه نیست، نیاز به انجام کاری نیست.