بهداشت واژن زنان، بارداری در توالت!

بعد از یک آقا از دستشویی استفاده کردم و شلنگ دستشویی به آلتم برخورد کرد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من بعد از یک آقا از دستشویی استفاده کردم و شلنگ دستشویی به آلتم برخورد کرد. آیا احتمال بارداری وجود دارد؟

پاسخ دکتر زینب توکل، دکترای تخصصی سلامت باروری:
خیر، احتمال بارداری وجود ندارد. نیازی به این همه نگرانی نیست. اما به طور کلی توصیه می شود رعایت بهداشت را در هر مکانی که به دستشویی می روید رعایت کنید.