3755
کد: 135221
08 فروردين 1397 - 23:40
وضعیت سنتی و همیشگی یک رابطه زناشویی معمولا بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا بسیار راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است.
وضعیت سنتی و همیشگی یک رابطه جنسی معمولا بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا بسیار راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است. دو طرف رودرروی هم هستند و تمام مدت میتوانند همدیگر را بوسیده یا در آغوش گیرند. در این حالت زن میتواند آزادانه حرکت کند و مرد میتواند با بلند کردن خود با دستهایش یا بالا کشیدن بدنش بااستفاده از زانوهایش، بخشی از وزن خود را از روی زن بردارد.وضعیت سنتی یکی از بهترین وضعیتهای رابطه جنسی برای باردار شدن سریعتر است. این وضعیت برای بارداری مطلوبترین حالت است—گرچه تقریباً در هر حالت از رابطه جنسی میتوان باردار شد.در این وضعیت که جزء قدیمیترین حالتها برای رابطه جنسی است، زن با پاهایی باز شده به پشت میخوابد و هر دو زانوی خود را خم میکند و کف پاها را محکم روی زمین قرار میدهد. سپس مرد روی او میخوابد. البته این حالت پایه مدلهای دیگری هم دارد: مثلاً زن یک یا هر دو پای خود را بلند میکند و مرد یا آنها را در دست میگیرد و یا آنها را روی شانههای خود قرار میدهد؛ یااینکه یکی یا هر دو زانوی خود را باز میکند.

برای لقاح نیز این حالت بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا وقتی زن به پشت میخوابد، واژن رو به پایین است و رفتن اسپرم به داخل آن و گذشتن از گردنه رحم و وارد شدن به رحم راحتتر صورت میگیرد. یکی دیگر از فواید این حالت این است که این امکان را فراهم میکند که آلت مرد عمیقتر وارد واژن زن شود تا اسپرم بعد از انزال مستقیمتر وارد گردنه رحم شود.وقتی میخواهید در بهترین حالت رابطه جنسی باردار شوید، و احتمال باردار شدن خود را پس از انزال افزایش دهید، این نکات را رعایت کنید:
مرد باید آلت تناسلی خود را تا حد امکان بیشتر به عمق واژن فرو برده تا کمترین میزان از مایع انزال شده بیرون از واژن بریزد.
پس از بیرون کشیدن آلت، مرد میتواند به آرامی دو لب دستگاه تناسلی زن را به سمت هم فشار دهد تا مایع انزال شده از آن بیرون نریزد.
زن باید برای ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعدی همانطور به پشت دراز بکشد. بهتر است که زیر کمر او بالشی قرار گیرد تا لگن او کمی از روی زمین بلند شود.طبیعی است که وقتی زن از جای خود بلند میشود کمی از مایع انزال شده از واژن بیرون بریزد اما این احتمال بارور شدن او را کاهش نمیدهد زیرا در این نقطه بیشتر اسپرمهایی که در واژن ماندهاند زنده نیستند. به همان دلیل، به پشت خوابیدن زن بیشتر از ۳۰ دقیقه احتمال بارور شدن زن را بیشتر نمیکند.اگر دوست دارید تنوع بیشتری در رابطهجنسیتان باشد، میتوانید از مدلهای زیر برای باردار شدن استفاده کنید:
خوابیدن دو طرف به پهلو کنار یکدیگر نیز یکی از راههای خوب برای آندسته از زوجهایی است که یکی از طرفین اضافهوزن یا کمردرد دارد. اینکار را می توانید هم به صورت رو در رو و هم طوری که مرد از پشت زن را در آغوش گرفته و آلت خود را از پشت وارد واژن زن کند، انجام دهید.رابطه از پشت طوری است که مرد از پشت آلت جنسی خود را وارد واژن زن میکند. زن میتواند هم روی شکم دراز بکشد و هم روی زمین زانو بزند و یا به پهلو دراز بکشد. مرد پشت او میایستد یا او نیز زانو میزند. این روش باعث میشود که اسپرم در گردنه رخم نیز ذخیره شود.در استفاده از هرکدام از وضعیتها، پس از انزال، زن میتواند هم روی شکم ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بخوابد یا به پشت برگشته و با بالا نگه داشتن لگن خود همانطور که در بالا اشاره شد، دراز بکشد.نیازی به گفتن نیست که وضعیت رابطه جنسی که برای باردار شدن انتخاب میکنید هرچه که باشد، باید از کاری که میکنید نهایت لذت را ببرید و این برایتان نباید به یک عادت یا امر عادی تبدیل شود.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: