3257
کد: 144649
01 آبان 1396 - 15:30
دانشمندان با انجام یک پژوهش جدید نشان داده اند که والدینی که پیش و پس از مقطع حاملگی سیگار می کشند، به احتمال بیشتر صاحب فرزند دختر می شوند.
دانشمندان با انجام یک پژوهش جدید نشان داده اند که والدینی که پیش و پس از مقطع حاملگی سیگار می کشند، به احتمال بیشتر صاحب فرزند دختر می شوند.
نسبت تولد نوزادان پسر به دختر طی چند دهه اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است و برخی از دانشمندان اشاره می کنند که ممکن است آلودگی محیط زیست عامل این مساله باشد.
ادعا می شود که عوامل سمی در محیط زیست می تواند سیستم تولید مثل مردان را تحت تاثیر قرار دهد.
آخرین مطالعه در این زمینه بر این مساله دلالت دارد که کشیدن سیگار یا می تواند به سلول های اسپرم مرد صدمه بزند یا شانس قرار گرفتن نطفه مذکر در رحم زن را از بین ببرد.
این مطالعه که در نشریه "لنست” چاپ شده است، تولد و جنسیت 11800 نوزاد در ژاپن و دانمارک را طی یک دوره هفت ماهه ثبت کرده است.
در این بررسی از مادرها درباره مصرف سیگار توسط خود آنها و همسرانشان در مقطع باردار شدن سوال شد. این مقطع از سه ماه پیش از آخرین مورد عادت ماهانه تا زمان تایید حاملگی را دربرمی گرفت.
نسبت تولد نوزادان پسر به دختر برای سه گروه مختلف محاسبه شد.
گروه اول شامل مردان و زنانی بود که سیگار نمی کشیدند، گروه دوم والدینی که هر روز تا 20 سیگار می کشیدند و گروه سوم آنهایی که روزی بیش از 20 سیگار می کشیدند.
این بررسی نشان داد که نسبت تولد نوزادان پسر به دختر، با افزایش مصرف سیگار توسط پدرها و مادرها کاهش یافت.
در مورد والدینی که هیچ کدام سیگار نمی کشیدند، نسبت پسرها به دخترها یک و بیست و یک صدم (21/1) بود.
با این حال این نسبت در مورد پدر و مادرهایی که هر کدام روزی بیش از 20 سیگار می کشیدند به هشتاد و دو صدم (82/0) پسر به یک دختر، کاهش یافت.
در میان والدینی که در مادر سیگاری نبود اما پدر روزی بیش از 20 سیگار می کشید، نسبت تولد فرزند پسر به دختر نود و هشت صدم (98/0) درصد بود.

آسیب پذیری اسپرم ها
دکتر "کلاوس یدینگ اندرسون” از بیمارستان دانشگاه "کپنهاگ” یکی از اعضای گروه تحقیق است.
او گفت: "ما دریافته ایم که سلول اسپرم مردانه از مصرف سیگار آسیب می پذیرد. شاید هم کشیدن سیگار، روند کاشته شدن اسپرم مردانه در رحم زن را تحت تاثیر قرار می دهد.”
پروفسور "ان گرت بایسکوف” همکار دکتر اندرسون گفت: "فرضیه عملی ما این است که حساسیت آن دسته از سلول های اسپرم که کروموزوم Yرا منتقل می کنند و مسوول تولد نوزادان پسر هستند، در مقابله تغییرات نامطلوب ناشی از مصرف سیگار، بیش از سلول های اسپرم ناقل کرموزوم X است.”
"سلول های اسپرم ایگرگ که به این ترتیب دستخوش قرار گرفته باشند، ممکن است کمتر به باروری بینجامند یا جنین های ضعیف تر و غیرقابل دوام تری تولید کنند.”
تحقیقهای دیگر نشان داده است که خلبانان جت های نظامی نیز، بیشتر صاحب فرزند دختر می شوند.
این موضوع همچنین در مورد غواصانی که هفته ای بیش از 20 ساعت غواصی می کنند صادق است.
با این حال، آمارها حاکی است که در سطح جهان تعداد تولد نوزادان پسر بیش از نوزادان دختر است، اما دخترها از نرخ بقای بالاتری برخوردارند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: