1117
کد: 153167
31 شهريور 1396 - 18:09
هنگام رسیدگی به کودک با او صحبت کنید زیرا صدای شما برای او آشنا و اطمینان بخش است.
هنگام رسیدگی به کودک با او صحبت کنید زیرا صدای شما برای او آشنا و اطمینان بخش است. به یاد داشته باشید که تا حدود هشت هفتگی او نمی تواند سر یا عضلات خود را کنترل کند و لازم است تمام مدت شما بدن او را نگه دارید. رفتار عادی و همراه با دقت به کودک صدمه ای نمی زند.
 
نگه داشتن نوزاد روی دست ها
اگر فرزندتان را روی گودی آرنج های تان بگذارید به صورتی که دست و پایش روی دست های شما قرار گیرد احساس امنیت خواهد کرد.
 
دمر نگه داشتن کودک
شاید فرزندتان این وضعیت را که صورتش رو به پایین است و چانه و گونه اش روی ساعد شما قرار دارد دوست داشته باشد.
 
گذاشتن کودک روی شانه
نوزاد شما در حالی که به شانه شما تکیه دارد احساس امنیت می کند. یک دست را زیر باسن او بگذارید و با دست دیگر سرش را نگه دارید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: