شعر کودکانه زمستون، فصل تگرگ و بارونه

با شروع فصل زمستان، می توانید شعر کودکانه زمستون را برای آموزش فصلها به بچه های دوره مهد کودک و پیش دبستانی استفاده کنید.
با شروع فصل زمستان، می توانید شعر کودکانه زمستون را برای آموزش فصلها به بچه های دوره مهد کودک و پیش دبستانی استفاده کنید.
زمستونه زمستونه                   فصل تگرگ و بارونه
هوا شده خیلی سرد                 روی زمین پر از برف
چه خوبه کودکستان                 وقتی میشه زمستان
کلاغ های سیاه رنگ                 بخاری های روشن
وقتی بارون میباره                  دلم میخواد دوباره
برم به کودکستان                    میان آن گلستان
منبع: ایران بانو