627
کد: 163436
09 دی 1396 - 23:00
وقتی بخش اصلی ماساژ را بر جلو ، پشت و سر و صورت انجام دادید به حرکات کششی بپردازید.
وقتی بخش اصلی ماساژ را بر جلو ، پشت و سر و صورت انجام دادید به حرکات کششی بپردازید. در این زمان ماهیچه های کودک گرم شده و آرامش پیدا کرده است. بنابراین میتوانید اعضای بدنش را بکشید و مفاصل را به آرامی حرکت دهید.
این کشش ها به انعطاف بدن کودک شما کمک میکند. برای این بخش از کار روزمره تان کودک را به پشت بخوابانید به گونه ای که پاهایش به طرف شما باشد. روغن نیاز نیست. بیشتر کودکان از کشیده شدن اعضای بدنشان خصوصا وقتی با سر و صداهای خنده آور همراه باشد لذت می برند.
 
کشش دستها :
1 . کشیدن دستها : پشت مچ دستهای کودک را با انگشتانتان بگیرید و شستهایتان را در کف دستها و یا روی مچ او قرار دهید دستهای او را به طرفین ، به موازات شانه و با زاویه ی قائمه نسبت به بدن به آرامی بکشید تا صاف شوند . چند لحظه آنها را در این حالت نگهدارید. سپس حرکت شماره 2 را انجام دهید.
2 . دستها را روی یکدیگر قرار دهید : دستهای کودکتان را در بالای قفسه ی سینه اش بر روی هم قرار دهید. برای این کار دستهای خود شما نیز باید همانگونه روی هم قرار گیرد به طوری که یکدیگر را قطع کنند.
برای چند لحظه در این حالت بمانید مراحل یک و دو را چندین بار تکرار کنید. هر بار جای دستی را که رو قرار می گیرد عوض کنید.
3 . چرخاندن دستها به طرف بالا : دستها را به بیرون و طرفین همان طور که در مرحله ی اول انجام دادید بکشید. در حالی که بازوها را در این حالت نگه داشته اید دستها را به طرف سر ببرید تا از آرنج خم شوند. ساعدها و بازوها نسبت به هم باید زاویه ی قائمه داشته باشند . در طول ماساژ دستها باید روی حوله قرار گیرند.
4 . چرخش دستها به طرف پایین : بدون تغییر حالت بازو ساعدها را در فضا بالا بیاورید تا مچ های هر دو دست بالای آرنج ها قرار گیرد. سپس آنها را به طرف خودتان پایین بیاورید. ساعدها باید به موازات بدن قرار گیرد و کف دست باید روی حوله باشد. مراحل 3 و 4 را چندین بار تکرار کنید.

کشش پاها
هر یک از مچ های پای کودکتان را با یک دست بگیرید. آن گاه ساق ها را روی هم قرار دهید. سپس با یک دست خود ساق ها و زانوها را به طرف شکم جمع کنید.
به طوریکه انگشتان پا نزدیک کشاله ی ران قرار گیرند. با حرکاتی آرام روی پاها فشار بیاورید و آنها را به طرف شکم برانید. بعد از چند حرکت آرام جای پاها را عوض کنید و این کار را چند بار تکرار کنید.
 
کشش دست و پا به ترتیب
1 . کشش اعضای بدن : مچ دست چپ کودک را در دست راستتان نگه دارید و مچ پای راستش را در دست چپتان . هم دست و هم پا را به آرامی و با زاویه ای اندک نسبت به هم بکشید تا دستها و پاها نسبت به بدن یک خط مورب را تشکیل دهند. در این حالت چند ثانیه دستها و پاها را نگه دارید. سپس مرحله ی دوم را انجام دهید.
2 . پیچ و تاب دادن به دست و پا همراه با هم ( در حالی که پا به طرف کشاله ی ران است) : پای راست را نزدیک کشاله ی ران سمت چپ بیاورید به صورتی که پاشنه پا نزدیک کشاله راست قرار گیرد.
دست چپ را نیز به طرف کشاله ی ران سمت راست درست در بالای ران بیاورید. از خم بودن زانو باید مطمئن شوید.  کودک را چند لحظه در این حالت نگه دارید و سپس مرحله ی سوم را انجام دهید.
3 . کشش اعضای بدن : مرحله ی اول را تکرار کنید. به آرامی دست چپ و پای راست نوزادتان را از بدنش دور کنید و بکشید. دوباره چند لحظه او را به این حالت نگه دارید و سپس مستقیما به مرحله ی چهارم بروید.
4 . تا کردن دست و پا : دست چپ کودکتان را مستقیم به طرف کشاله ی ران سمت چپ پایین بیاورید. پای راست او را نیز به صورتی که پاشنه ی پا رو به بالا باشد به طرف شانه ی چپ ببرید.
اگر پای کودکتان به شانه نمی رسد با زور این کار را انجام ندهید ولی تا آنجا که کودک احساس راحتی میکند آن را به شانه نزدیک کنید. مراحل یک تا چهار را با دست و پای طرف چپ تکرار کنید و بعد همین کار را دو بار بر روی دست و پای مقابل نیز انجام دهید.
اتمام حرکات ماساژ
ماساژ چرخشی با تمام کف دست در طول بدن : دست راستتان را روی شانه ی راست کودکتان قرار دهید. با استفاده از تمام کف دست به طور مورب قفسه ی سینه و شکم را تا کشاله ی ران چپ ماساژ دهید در حالی که انگشتانتان زیر پای اوست و شستتان روی پایش قرار دارد این جرکت را به طرف پایین تا مچ پای چپ ادامه دهید.
قبل از اتمام این مرحله دست چپتان را روی شانه ی چپ کودکتان قرار دهید  این حرکت را به طور مورب تا انگشتان پای راست و در جهت عکس تکرار کنید. این کار را دو بار انجام دهید . از حرکت های جارویی محکم استفاده کنید تا دستهایتان تمام مدت با بدن کودکتان تماس داشته باشد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: