516
کد: 166131
30 دی 1396 - 12:05
سرپرست تبلیغات اسلامی از تاثیر رابطه صحیح بین همه اعضاء خانواده بر رشد شخصیت فرزندان اشاره کرد و گفت: الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان دارد.
رحمت آذرافروز، سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا در کارگاه آموزشی مقابله با اعتیاد که در مسجد آذربایجانیان این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مرور در تاریخ نشان می‌دهد که اعتیاد، همواره از مهمترین مشکلات اجتماعی ما بوده و هست.
وی افزود: همچنین توجه به پیامدهای اعتیاد است که می تواند به راحتی با دیگر مسائل اجتماعی همچون سرقت، فحشاء و خود فروشی، رشوه خواری و … گره بخورد و زنجیرهای از مشکلات اجتماعی را به وجود آورد و در خدمت اهداف بیگانه قرار گیرد که همگی بر پیچیدگی موضوع میافزاید.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه در راستای حل این مسأله باید به شناخت تک تک عوامل مؤثر آن برآمد و آن عوامل را از سر راه برداشت، گفت: رفتار والدین و محیط خانواده از عوامل اصلی گسترش اعتیاد جوانان به مواد هستند.
آذرافروز تصریح کرد: نظارت ضعیف بر فرزندان توسط والدین، مصرف مواد و استفاده از تنبیه‌های خشن بدنی و کلامی به منظور تربیت فرزندان از پیش بینی کننده های قوی مصرف مواد مخدر در سنین نوجوانان و بزرگسالی هستند.
وی خاطرنشان کرد: اعتیاد به مواد مخدر در دوران نوجوانی و بزرگسالی به شدت با اختلاف‌های والدین در دوران کودکی یا اختلاف بین والدین و کودکان مرتبط می‌باشد.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا اظهار کرد: اکثر مکاتب، روش‌های مشاوره‌ای، و روان درمانی در روانشناسی و حتی پیش از آنها، مکاتب الهی به ویژه اسلام، تمام افراد را به تدبر در خویشتن، افراد خوانده‌اند.
آذرافروز افزود: نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین وجود دوستان معتاد، که نقش زیادی در اعتیاد دارند، به علاوه اکثر معتادان قبل از اعتیاد، دوستان معتاد داشته اند و بعد از اعتیاد بر دوستان معتاد افزوده گردیده است، وجود دارد.
وی گفت: خانواده‌هایی که از اعتیاد جوانان آگاهی حاصل کرده اند، عکس العمل های شدید مثل عدم پذیرفتن، اصرار در ترک، تهدید کردن و نگرانی در آنها دیده شده است، نکته مهم آنکه بیش از یک سوم خانواده‌ها از اعتیاد جوانان آگاهی نداشته‌اند.

خانواده اولین محیط رشد فرزندان است
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا تصریح کرد: خانواده اولین محیط رشد فرزندان است و براساس برنامه ریزی منسجم و دقیق می‌تواند فرزندانی سالم، پویا، مفید و توانمند تحویل اجتماع دهد، منوط بر این که نقش کامل خود را به سایر نهادهای اجتماعی چون مدرسه، محله و … واگذار نکند.
آذرافروز خاطرنشان کرد: شاید مهمترین برتری و امتیازی که ما در کشورمان نسبت به سایر کشورهای غربی و شرقی همچنان حفظ کرده‌ایم، حرمت حریم و کیان این میکروسیستم اجتماعی یعنی خانواده است و این عامل بهترین مانع در مقابله با آسیب‌های فردی و اجتماعی است که البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر، همین خانواده در کانون هدف دشمنان قرار گرفته است و دشمن فروپاشی و اضمحلال آن را در رخنه کردن در آن می‌داند و اعتیاد به مواد مخدر به ویژه برای فرزندان روزنه رسوخ به درون آن است.
وی اظهار کرد: الگوی مصرف به سمت مواد شیمیایی سوق پیدا کرده است و این زنگ خطری برای خانواده هاست، چون مصرف کنندگان این نوع مواد دیگر نیازمند ابزار و وسایل خاصی نیست و از جهتی، دیگر از آثار مصرف مواد دخانی و تزریقی چندان خبری نیست.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا افزود: همه اینها مسئولیت خانواده را در مقابل حفظ و صیانت این کانون خطیرتر می‌کند و باید برای عدم گسیختگی آن تلاش بیشتری به عمل آید.

خانواده باید به طور نامحسوس، فرزندان خود را تحت نظر داشته باشد
آذرافروز با بیان اینکه خانواده باید همواره و به طور نامحسوس، اعضاء، به ویژه فرزندان خود را تحت نظر داشته باشد، گفت: آموزش مهارت‌های زندگی باید اعضای خانواده را از جزئیترین تا پیچیده‌ترین آن در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه پدر و مادر الگوی تمام نمای اعضای خانواده هستند، تصریح کرد: به طور مثال، پدری که خود مصرف کننده مواد دخانی است، نباید توقع داشته باشد که فرزندش چنین رویکردی نداشته باشد یا مادری که دچار ضعف بنیانهای اعتقادی است و خود واجبات دینی را بجا نمیآورد، نباید این انتظار را داشته باشد که دخترش این اصول را رعایت کند.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا خاطرنشان کرد: وجود جوی آرام در خانواده همراه با صفا و صمیمیت، نقش عمده‌ای در پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی دارد.

خانواده تأثیر عمیقی در کودک میگذارد
آذرافروز با اشاره به اینکه خانواده تأثیر عمیقی در کودک میگذارد و شخصیت او را پی ریزی می‌کند، اظهار کرد: اگر محیط خانواده سالم باشد، کودک دارای اعتماد به نفس، مهر و محبت و احساس مسئولیت می‌شود.
وی افزود: بررسی‌های متعدد نشان داده است که اگر کودک مورد توجه خانواده واقع نشود و یا از خانواده طرد شود و یا برعکس اگر بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شود، آماده کجروی، ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه کودکانی که در محیط خانه پذیرفته نشده اند و با محرومیت عاطفی و فقدان مهر مادری روبرو بوده اند، محبت و عواطف دیگران را احساس نمی کنند و با ترک خانه و مدرسه و ناسازگاری رفتار خصمانه بروز می دهند، گفت: این افراد فاقد قدرت سازش می شوند، حمایت بیش از اندازه و اغماض بی نهایت پدر و مادر نیز سبب می شود که کودک بسیار پرتوقع و به اصطلاح لوس و نازپرورده بار آید و در نتیجه، به تدریج در سازش با دیگران دچار اشکال شود.
آذرافروز با بیان اینکه چنین فردی به عنوان یک موجود ضد اجتماعی طعمه خوبی برای قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتکاران به شمار می‌آید، تصریح کرد: برقراری رابطه صحیح پدر و مادر با کودک سبب می شود که رشد شخصیت بچه سیر طبیعی داشته باشد و از انحراف و کجروی مصون بماند.
وی خاطرنشان کرد: عواقب خطرناک اعتیاد، ایجاب می‌کند که والدین از لحظه تولد، بچه را موجودی بدانند که یاد می‌گیرد و رشد شخصیت او منوط به برقراری رابطه صحیح بین همه اعضاء خانواده است.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا اظهار کرد: مواظبت مادر از کودک و ایجاد رابطه عاطفی با فرزند و رفتار خردمندانه توأم با مهربانی پدر نه تنها به رشد شخصیت و متعادل شدن کودک کمک می کند، بلکه در صورت اعتیاد اتفاقی در دوره بلوغ نیز درمان را آسان می‌سازد.
آذرافروز افزود: خانواده اولین محیط رشد کودک است ولی علیرغم آنکه، بسیاری از کارکردهای اجتماعی خود را واگذار کرده اما هیچ نهادی تاکنون نتوانسته است معتبرترین کارکرد آن را که پرورش و تربیت فرزندان است، به عهده گیرد.

الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان دارد
وی با بیان اینکه با وجود این که خانواده مأمن و مأوای هر کودک و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشکلات از جمله اعتیاد، نقش به سزایی را ایفا می کند.، گفت: الگوی نامتعادل خانوادگی تأثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوان که بخش عمده ای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد تشکیل می‌دهد، دارد.
سرپرست تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه سختگیری و طرد نوجوان باعث مشکلات زیادی برای خانواده می شود، تصریح کرد: حضرت علی(علیه‌السلام) در نهج البلاغه میفرماید:« زیاده روی در ملامت و سرزنش آتش لجاجت را مشتعل می‌کند»، این در حالی است که بسیاری از والدین در این دوره با نوجوان خود مانند کودک رفتار می‌کنند، این امر سبب احساس حقارت و آزردگی نوجوان شده و باعث میگردد نوجوان برای اثبات هویت خویش و این که دیگر کودک نیست به کشیدن سیگار و مواد مخدر روی آورد.
آذرافروز خاطرنشان کرد: چنین شرایطی سبب می گردد تا نوجوان فاقد اعتماد به نفس، دست رد به سینه دوست نزده و با همنوایی با ایشان به اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی آورد.
وی اظهار کرد: در سال ۲۰۰۰ تخمین زده شده که سوء مصرف داروهای غیرمجاز در انگلستان و ولز، حدود ۳٫۵ میلیارد پوند در سال هزینه دارد.
منبع: کودک پرس
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: