480
کد: 169314
29 بهمن 1396 - 11:03
نیروی رشد در انسان ضعیف می باشد و کودک انسانی باید برای رسیدن به کمال و برتری و بهتری...
در طول تاریخ ، دانه هایی که باغبانان و کشاورزان کاشته اند ، در شرایط عادی و معمولی ، از هر 100 دانه ای ، بیش از 95 درخت و بوته به وجود آمده است. اما متاسفانه ، از هر صد انسانی که به دنیا آمده اند ، در دوره ی ما که شاید در این زمینه بهترین باشد ، دو نفر به کمال خودشان می رسند و مابقی در این راه متوقف میشوند.
نیروی رشد در انسان ضعیف می باشد و کودک انسانی باید برای رسیدن به کمال و برتری و بهتری ، در مقام مقایسه با خودش و نه دیگران ، همیشه از درون نیروی لازم را داشته باشد و تا زمانی که کودک است ، محیط اطراف ، برای چنین کاری کاملا فراهم و مهیا باشد.
موفق ، برنده
پدر و مادر باید به فرزندشان کمک کنند که هر روز کمی بهتر از دیروز باشد ، ( کم کم ). تمام راه های طولانی و بلند با قدم های کوتاه برداشته شده است. گرچه ممکن است آهسته باشد ، اما پیوسته بوده است. به همین دلیل میل به کمال را باید در کودکانمان به وجود آورد.
این میل به کمال در مقایسه با دیگران به دست نمی آید. این میل به کمال با مقایسه ی فرزندانمان با خودمان یا کودکیمان به دست نمی آید.
کودک خود را باید بشناسیم و از او بخواهیم که فردا ، کمی و فقط کمی ، رکورد خود را بشکند. انسانی که رکورد خودش را می شکند ، هم موفق و هم خوشبخت می باشد . زیرا هزینه ای نکرده است و سلامت روانی خودش را به خطر نینداخته است. بنابراین هر پیروزی را که به دست می آورد ، نامش موفقیت است و میتواند به خوشبختی برسد.
حال شاید انسانی رکورد دیگران را بشکند ، گرچه در بسیاری از موارد، توان این کار را از هر صد نفر ، یک نفر دارد ، اما بسیاری از ما ، شکستن رکورد دیگران یا آنچه در جهان می باشد را نداریم ولی بدون تردید چون برای شکستن رکورد دیگران در بیشتر موارد ، سلامتی روانی و خوشبختی ما هزینه می گردد ، من و شما گرچه ظاهرا موفق شده ایم ، ولی واقعا فقط برنده شده ایم ، فقط پیروز شده ایم ، اما موفق نشده ایم .
موفقیت آن زمانی است که در چارچوب سلامت روانی و خوشبختی باشد. موفقیت آن زمانی است که وقتی شما به مقامی رسیدید و یا مدرکی به دست آوردید ، شرایط بهتری را برای خودتان فراهم کرده باشید ، ولی جانتان ، بدنتان ، روانتان ، خانواده تان ، عزیزانتان و دیگران را فدا نکرده باشید. اگر چنین بود ، نامش را میتوان موفقیت گذاشت.
اگر فقط شما برنده شدید به هزینه ی خودتان و دیگران ، شما فقط کسی بوده اید که به پیروزی دسترسی پیدا کرده اید و از موفقیت خبری نیست.
بنابراین روزی که بچه های من و شما رکورد خودشان را می شکنند ، موفق هستند و خوشبخت . روزی که رکورد دیگران را باید بشکنند ، اگر در این زمینه هم توفیقی پیدا کنند ، برنده هستند اما معمولا خوشبخت نیستند.
به همین علت است بسیاری از مردم که سلامت روانی را هزینه کرده اند ، بعد از رسیدن به آن چه که می خواستند ، احساس تو خالی بودن و احساس بی فایده بودن و در پایان احساس بدبختی کرده اند.
نکته : بنابراین یکی از وظایف من و شما در چارچوب انضباط این است که این میل به کمال را در فرزندمان به وجود آوریم. میل به کمال به معنی تکمیل شدن با مفهوم کمال پرستی بسیار متفاوت می باشد.
کمال پرستی :
کمال پرست کسی است که میخواهد همه ی کارها را به بهترین صورت ممکن خودش و آن هم در مقام مقایسه با دیگران انجام دهد. آن روزی که من میهمانی نمی دهم مگر این که همه ی شرایط فراهم باشد ، آن روزی که من احتمالا کاری نمی کنم مگر این که همه ی ابزار و اسباب آماده باشد ، آن روزی که من مطالعه نمی کنم مگر این که من آسوده و راحت باشم و همه ی شرایط برای آن به نوعی تهیه شده باشد .
آن زمان من و شما گرفتار حالتی هستیم که آن را به عنوان کمال پرستی می شناسیم . کمال پرست ، خود و دیگران را از پا در می آورد. کمال پرستی از حدی که گذشت ، گرفتاری و حتی بیماری است.
حتی در بسیاری از موارد بهتر آن است که من و شما هر کاری را در حد توان فیزیکی و روانی خودمان انجام دهیم. حتی هر اندازه ناقص و یا محدود باشد. زیرا در چنین شرایطی است که من به موفقیت و خوشبختی رسیده ام.
در حالی که شما میتوانید هزاران هزار قدم از من جلوتر باشید. در تحلیل نهایی ، فرد کمال گرا ، فردی است که به دنبال تکمیل خودش می باشد ، فردی که میخواهد خودش را کامل کند ، اما گرفتار کمال پرستی نیست و از بقیه بهتر و بهترین باشد ، این فرد زندگی را برده است. شاید بتوان گفت که :
خوبِ خود باش ، بهتر از دیگران نباش . بهترین ، بدبختی است.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: