تفسیر جواب سونوگرافی بارداری، نرماله؟

لطفا در صورت امکان سونوگرافی همسرم را تفسیر فرمائید.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: لطفا در صورت امکان سونوگرافی همسرم را تفسیر فرمائید. 
 
تفسیر جواب سونوگرافی بارداری، نرماله؟ 
 
پاسخ دکتر مرجان قاجار، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:
دوست عزیز توضیحات سونوگرافی نرمال هست.