فشار خون در کودکان، دلایل ابتلا

پرفشاری خون اعضای حیاتی بدن شامل چشم ، مغز ، قلب ، کلیه را تهدید می کند ومیتواند منجر به کوری ، افزایش شیوع سکته های قلبی ومغزی ونارسائی کلیه در کودکان شود.
پرفشاری خون اعضای حیاتی بدن شامل چشم ، مغز ، قلب ، کلیه را تهدید می کند ومیتواند منجر به کوری ، افزایش شیوع سکته های قلبی ومغزی ونارسائی کلیه در کودکان شود.
 
ابتلای کودکان به پرفشاری خون
میزان ابتلا به فشار خون در کودکان  بین ۱ تا ۳  درصد می باشد که در مقایسه با افراد بالغ که بین ۱۰ تا ۲۲ درصد است بسیار کمتر می باشد. در اطفال فشار خون بیش از ۵/۱۱  میلی متر جیوه در کودکان ۱-۵ ساله وبیش از ۵/۱۲ میلی لیتر جیوه  در کودکان ۵-۱۰ ساله وبیش از ۵/۱۳  میلی متر جیوه در کودکان ۱۰- ۱۵ ساله فشار خون تلقی می شود .
 
دلائل ابتلای کودکان به فشارخون
در بالغین بیش از ۹۰ در صد فشار خون اولیه است ولی در کودکان بیش از ۸۰ درصد ثانویه است و ناشی از یک بیماری زمینه ایست که باید علت آن جستجو شود . علت فشار خون در اطفال به ۴ گروه تقسیم میشود :
 ۱-     فشار خون کلیوی  که ۷۵-۸۰ درصد پر فشاری را در اطفال شامل میشود که ۲۵-۵۰ در صد آن ناشی از پیلونفریت یا ریفلاکس نفروپاتی است  . در آزمایش ادرار هماچوری ، پروتئینوری ، سیلندر های گلبول قرمز وسفید مشاهده میشود. اوره وکرآتینین بالا ، ادم واولیگوری هم دارد
۲-     فشار خون ناشی از افزایش رنین که حدود ۱۰-۱۵ درصد را شامل میشود شامل کاردیووسکولر  مثل کوآرکتاسیون آئورت و رنووسکولر  که ممکن است تنگی شریان کلیوی یک طرفه یا دوطرفه باشد
۳-     فشارخون های ناشی از افزایش آلدسترون که حدود ۳-۵ درصد موارد را تشکیل میدهد . در این گروه آلدوسترون آنها بالا ورنین پلاسما پائین است در C.T. scan  شکم ممکن است هیپرپلازی یا تومر غده فوق کلیوی کشف شود
۴-     فشارخون های ناشی از افزایش کاتکولامین ها که حدود ۲-۵ درصد موارد را تشکیل میدهد  در این گروه فشار خون بسیار بالا و بدخیم است شایعترین علل این فشار خون هاجراحی های روی سر وگردن و فئوکروموسیتوم است تشخیص این موارد بر اساس اندازه گیری اپی نفرین ونور اپی نفرین در نمونه خون ناشتا است
نشانه های بالینی ابتلا به فشارخون
سردرد ، تهوع ، استفراغ ، آنسفالوپاتی ، پلی اوری ، شب ادراری ، اشکالات بینائی ، دل درد ، فلج عصب صورتی و خون دماغ  .
منبع: مرکز پارسیان مهرپرور