505
کد: 182687
18 شهريور 1397 - 14:33
امروزه میلیون ها پدر بخاطر فرهنگ ساعت طولانی کار در جامعه فقط آخرهفته ها کنار فرزندشان هستند.
در حالی که امروزه نقش پدران دستخوش تغییراتی شده و خواسته هایشان در مورد مشارکت بیشتر با همسر در پرورش فرزندشان پیشرفت کرده است اما جامعه ، قانون گذاران و کارفرمایان برای حمایت از این روند سنگ اندازی میکنند.
امروزه میلیون ها پدر بخاطر فرهنگ ساعت طولانی کار در جامعه فقط آخر هفته ها کنار فرزندشان هستند. پس شما چگونه میتوانید از پدر آخر هفته بودن دوری کنید؟

حقوق خود را بشناسید
قوانین همواره در حال تغییرند تا پدرام بتوانند بیشتر در کنار فرزندانشان باشند. اگر شما درباره ی سهیم شدن در پرورش کودک و بهره بردن از آن جدی هستید ، پس سعی کنید حد و حقوق خود را بشناسید. یعنی بفهمید مستحق چه هستید. اکنون بحث های زیادی در مورد افزایش مرخصی پدرها در حال انجام است.

روی نظر خود پافشاری کنید
دانستن حقوق یک چیز است و خواستن آن چیزی دیگر. وقتی بر این عقیده که میخواهید اوقات بیشتری را با فرزندانتان صرف کنید پافشاری میکنید و به همین خاطر مرخصی میگیرید ممکن است با عکس العمل های ناخوشایند همکاران مرد خود مواجه شوید که شما را مسخره کنند یا موجب آزارتان شوند.
شاید دلیل این برخورد این باشد که شما می روید اما آنها هنوز مجبورند در محل کار خود بمانند و کار کنند. از سویی مدیرتان تعهد شما را نسبت به کاری که میکنید زیر سوال می برد. اگر واقعا به اهمیت بودن در کنار کودک پی برده اید باید مانند یک مروج متعهد در این زمینه عمل کنید. 
توضیح دهید که هم کار میکنید هم خانواده دارید و باید میان این دو موضوع تعادل برقرار کنید. در این هنگام ضمن پافشاری بر عقیده ی خود یادتان باشد که تحمل شنیدن نظرات مخالف را هم داشته باشید.

از احساس گناه بپرهیزید
ممکن است در مواقعی بین دو احساس گیر کنید : تناقض بین خانه و کار ، بین همسر و شغلتان و بین پدر بودن و کسب درآمد برای خانواده.  اگر نتوانید تعادلی میان این دو ایجاد کنید احساس گناه میکنید. پس تنها کاری که میتوانید بکنید این است که اگر می بینید هریک از اینها بخش دیگری را کم رنگ کرده است به هر قیمتی در مقابل آن مقاومت کنید.

انجام بعضی از کارهای شغلی در خانه
در صورت امکان اگر کارتان را حداقل ساعت هایی از روز در خانه انجام دهید به طور طبیعی بیشتر در کنار کودک خود خواهید بود تا اینکه 5 روز از هفته سرکار باشید. تمام تلاش خود را برای به وجود آوردن تعادل میان کار و زندگی به عمل آورید اما اگر همه چیز کامل نیست خود را سرزنش نکنید. 

جایگزین های دیگری را در نظر بگیرید
اگر کارفرمای شما واقعا عرصه را به شما تنگ کرده به گونه ای که نمیتوانید آن پدری که دلتان میخواهد باشید به فکر جایگزین های کار دیگر باشید. در این مواقع تعدادی از مردان که شمارشان درحال افزایش است مرخصی شغلی میگیرند و در خانه می مانند در حالی که همسرشان سرکار می رود.
این مردان واقعا از این کار احساس رضایت میکنند. تعدادی دیگر از پیشرفت شغلی صرف نظر می کنند یا برای خود شغل آزادی در نظر میگیرند و به این ترتیب ساعت کارشان را خودشان تنظیم میکنند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: