524
کد: 182762
19 شهريور 1397 - 14:39
انجام وظایف نه تنها کودک را مسئول بار می آورد، بلکه ویژگی انصاف را در او پرورش می دهد.
انجام وظایف نه تنها کودک را مسئول بار می آورد، بلکه ویژگی انصاف را در او پرورش می دهد، زیرا به این ترتیب خود را عضو مفید خانواده ای می بیند که در آن هر کس سهمی در انجام کارها دارد.
چند نکتۀ زیر به شما کمک می کند تا از دعوا بر سر انجام وظایف با فرزندتان پیشگیری و انصاف را در آنها تقویت کنید.

به طور دقیق نشان دهید آن کار چگونه انجام شود.
با فرزندتان هر کاری را دست کم یک بار گام به گام انجام دهید تا برای او روشن شود چگونه آن کار را انجام دهد. سپس دست کم یک بار کارش را مشاهده کنید تا مطمئن شوید از عهده اش برمی آید.

کودکان را از خردسالی به کمک کردن عادت دهید.
حتی کودکان سه ساله نیز می توانند در کارهای خانه کمک کنند. آنها می توانند اسباب بازی هایشان را جمع کنند، به حیوان غذای خانگی بدهند، میز را بچینند یا جمع کنند یا به گیاهان آب بدهند.

حق انتخاب بدهید.
همۀ افراد خانواده دور هم جمع شوید و فکر کنید بچه ها چه کمک هایی می توانند بکنند. سپس از هر کودک بخواهید تا کارهایی انتخاب کند. برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند برای کودک انجام سه وظیفۀ روزانه (برای نمونه جمع کردن تخت، گذاشتن ظرف ها در دستشویی و گذاشتن لباس های کثیف در سبد مخصوص) و یک وظیفۀ هفتگی (مانند آب دادن به گل و گیاه، جمع کردن لباس های شسته و خشک شده، مرتب کردن روزنامه ها و مجلات یا گردگیری ) را معین کنیم.

فهرست وظایف را بنویسید و جایی آویزان کنید.
توجه داشته باشید که همه بدانند هر کس باید چه کاری را چه هنگام انجام دهد.

هدفتان پیشرفت باشد نه بی نقص بودن
کیفیت تلاش مهم تر از نتیجۀ عمل است.

وظایف کودکان را شما انجام ندهید.
کودکتان نیاز دارد که خود را فرد مفید خانواده ببیند.

از تلاش هایش تعریف کنید.
به فرزندتان نشان دهید که چقدر از کمک های او در خانه ممنون هستید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: