درخواست های غیرمنطقی کودکان، نحوه برخورد صحیح

کودکان گاهی اوقات وبعضی از کودکان هم بیشتر مواقع میگویند :باید فلان وسیله را برای من بخرید، من امروز این ناهار را نمی خورم و برای من غذای دیگری درست کن و ...
کودکان گاهی اوقات وبعضی از کودکان هم بیشتر مواقع  میگویند :باید فلان وسیله را برای من بخرید، من امروز این ناهار را نمی خورم و برای من غذای دیگری درست کن ویابخر ، باید امروز به پارک برویم و … . این ها گوشه ای از درخواست های کودکان است که دوست دارند به همه آن ها پاسخ مثبت داده شود وگرنه جیغ، گریه، اوقات تلخی و … به راه می اندازند تا به هدف شان برسند.
با همه این اوضاع همیشه ای سوال برای پدر ومادرها وجود دارد که کدام درخواست کودک منطقی است وباید آن را انجام دهند وکدام درخواست کودک غیر منطقی ونباید آن را انجام دهد،تا بتوانند کودک را درست تربیت کنند.

خواسته کودک منطقی است یا غیرمنطقی؟
اینکه چگونه بفهمیم خواسته کودک مان منطقی است یا غیر منطقی؟، باید گفت که خواسته های منطقی همان نیازهای طبیعی کودک هستند مانند نیاز به آب، غذا، بازی، محبت، توجه، نوازش و … که باید به موقع، بجا و به اندازه برآورده شوند و اگر از چارچوب اصلی خارج شوند وبیشتر از اندازه باشد، ارضای بیشتری را طلب می کنند یا اگر بخواهند در زمان و مکانی غیر از زمان و مکان خودشان برآورده شوند، یک خواسته غیر منطقی است که قطعا باید در مقابل آن ها مقاومت کرد.
شباهت چراغ راهنمایی و رانندگی و درخواست‌های کودکان
در اینجا می توان چراغ راهنمایی ورانندگی را مثال زد به این معنی که :وقتی خاسته کودک منطقی است یعنی چراغ سبز است وبه آن عمل میکنیم واگر خواسته کودک غیر منطقی است یعنی چراغ قرمز است ونباید در برابر خواسته کودک تسلیم شد.
باید مثل پلیس عمل کنیم که قاطعانه حکم را اجرا می کند و به عکس العمل های ما توجهی نمی کند، ما هم به عکس العمل های کودک مثل گریه کردن، توهین کردن و … اعتنا نمی کنیم و تسلیم نمی شویم. واضح است که در این مواقع حق نداریم او را دعوا کنیم، توهین کنیم و ..
  خواسته های منطقی همان نیازهای طبیعی کودک هستند‎.
 
۳ مثال مصداقی
مثال یک: کودک دوست دارد با او بازی کنید واین نیاز منطقی وبه معنی چراغ سبز است اما این نیاز تا زمانی منطقی محسوب می شود که در یک فاصله زمانی معین مثلا نیم ساعت، یک ساعت و … متناسب با توان، انرژی روانی و جسمی مادر یا پدر که همان سطح پذیرش است انجام شود اما اگر خواسته او برای ادامه بازی خارج از توان شما یا به عبارتی خارج از سطح پذیرش شما باشد، یک خواسته غیر منطقی است.
باید بدون اینکه به کودک بی احترامی کنید قاطعانه به کودک بگویید: «می دانم دوست داری بازی کنیم ولی من خسته شده ام و نمی توانم ادامه دهم» و در مقابل اصرار، گریه یا نق نق کردن او مقاومت کنید و بگویید: «نه نمی توانم» اما توهین، سرزنش تحقیر، تنبیه و …  انجام ندهید زیراهیچ جایگاه تربیتی  درست نخواهد داشت.
مثال دو: این که کودک دوست دارد، سر میز غذا برای ماست و خورشت ظرف جداگانه ای داشته باشد، یک خواسته منطقی است، اما زمانی که می خواهد در ظرف ماست یا خورشت شما انگشت بزند، یک خواسته غیر منطقی است و باید مانع این کارکودک شد.
مثال سه: زمانی که کودک درباره وسایل تزیینی خانه آشنایان واقوام سوال می پرسد یا می خواهد از نزدیک آن ها را ببیند، به یک نیاز طبیعی یعنی حس کنجکاوی پاسخ می دهد اما وقتی با سر و صدا و جیغ و گریه می خواهد آن ها را بردارد، دست بزند یا با خود به خانه بیاورد، کاملا خواسته غیر منطقی است.
 
چند توصیه روان شناسانه
بهترین و کارآمدترین رفتار در برابررفتارهای غیرمنطقی کودک تسلیم نشدن  است. پس هر وقت می خواهد با جیغ، گریه و سر و صدا به خواسته هایش برسد، به هیچ عنوان توجه نکنید، عصبانی نشوید، داد نزنید، صحبت نکنید، تسلیم او هم نشوید، فقط و فقط بی تفاوت باشید، انگار او را می بینید و حرف هایش را نمی شنوید. البته این کار ساده ای نیست و نیازمند صبر و حوصله و تمرین است به خصوص اگر در یک جمع قرار داشته باشید.
همچنین هرگاه  کودک تقاضایش را به آرامی بیان کرد، به او توجه کنید ولی اگر خواسته اش غیر منطقی است، باز هم تسلیم نشوید و به جای هرگونه صحبت اضافی، نصیحت یا سر و صدا فقط و فقط بگویید: «نه، نمی شود.»
اگر هم کودک با شما لجبازی می کند، سعی کنید با زبانی ساده و خیلی مختصر برایش توضیح دهید ولی از سخنرانی های طولانی، تاکید زیاد، اصرار کردن زیاد، نصیحت، تذکر و … جدا پرهیز کنید چون هنوز به آن مرحله شناختی نرسیده است که مفهوم صحبت های شما را بفهمد