خبر بارداری به فرزند اول، نحوه گففتنش

کودکان دارای قدرت تخیل بالایی در رابطه با مسائل انتزاعی هستند و هر آنچه را با چشم خود نبینند نمی توانند به درستی پردازش کنند.
گفتن خبر بارداری به فرزند اول می تواند در احساسات او نسبت به والدین و فرزند دوم تاثیرگذار باشد بیشتر این کودکان به دلیل اینکه درست با خبر ورود فرزند دوم به خانوداه رو به رو نمی شوند دچار احساساتی نظیر حسادت و کمبود محبت از سوی والدین می شوند بنابراین دادن این خبر به کودک و نحوه آن می تواند در عواطف او تاثیرگذار باشد.
کودکان دارای قدرت تخیل بالایی در رابطه با مسائل انتزاعی هستند و هر آنچه را با چشم خود نبینند نمی توانند به درستی پردازش کنند و از تخیل در این زمینه استفاده می کنند بنابراین برای دادن خبر بارداری به فرزند اول باید محتاطانه عمل کنید تا کودک درگیر تخیلات خود نشود. بیشتر والدین اینگونه این خبر را بیان می کنند که خواهر یا برادر شما در شکم من بزرگ می شود و متولد خواهد شد در صورتی که کودک ممکن است با تخیل خود تصور کند که این نوزاد توسط والد خورده شده است یا ممکن است دفع شود.

بیان خبر بارداری به فرزند اول:
با توجه به اینکه کودکان دارای قدرت تخیلی بالا هستند و این در بین کودکان ۲-۳ سال بیشتر دیده می شود روش های درستی را برای بیان خبر بارداری خود باید به کار بگیرید که در ادامه بیشتر با روش های آگاهی دادن به کودک درباره بارداری مادر توضیح داده شده است.
۱- آگاهی دادن قبل از تولد:
حتما قبل از متولد شدن نوزاد خبر بارداری خود را به کودک بدهید زیرا در غیر این صورت کودک با وارد شدن این نوزاد به کانون خانواده دچار ضربه روحی و عاطفی می شود و این عدم آگاهی او نوعی شوکه شدن را به او وارد می کند. برای او توضیح دهید که خانواده از اعضای دیگری مانند خواهر و برادر نیز تشکیل می شود و با وجود این ها است که معنا پیدا می کند. در اینجا باید توجه داشته باشید که برای گفتن خبر بارداری به فرزند اول نباید به او بگویید که یک همبازی در راه است چون با آمدن نوزاد کودک می بیند که او مدام خواب است و توانایی بازی ندارد.
یکی از موارد مهمی که والدین هنگام دادن خبر بارداری به فرزندان با آن رو به رو می شوند مشکل حسادت در کودکان است که با آگاهی از روش های پیشگیری و درمان حسادت فرزند بزرگتر به کوچکتر می توانند در برابر این مشکل عاطفی کودک بایستند.
۲- آگاه کردن کودک:
به فرزند خود درباره جنین و نوزاد اطلاعات بدهید به او بگویید که عضو جدیدی وارد خانواده می شود که توانایی انجام کارهای خود را ندارد در بیشتر مواقع خواب است و برای غذا خوردن نیاز به دیگران دارد و درباره گریه های مدام نوزاد و بی قراری های او برای کودک توضیح دهید.
در این میان اگر کودک سوالاتی درباره نحوه به دنیا آمدن نوزاد از والدین پرسید و والدین جوابی درست برای این سؤالات ندارند می دانند با بیان اینکه از این موضوع آگاهی ندارند مانع بروز تخیالات نادرست یا پاسخ های نادرست به کودک شوند.
۳- کتاب های مناسب به کودک بدهید:
کتاب داستان ها و کتاب های آموزنده در زمینه تولد نوزاد و خواهر و برادر کوچک داشتن می تواند بسیار در جهت روانی کودک را برای ورود نوزاد جدید به خانواده یاری کند و احساسات حسادت را در آنان کنترل کند. حسادت کودکان و آنچه باید والدین بدانند از طریق مطالعه کتاب های آموزشی برای والد و کودک ممکن است.
۴- همراه کردن کودک:
بسیاری از والدین هنگامی قصد دارند تا دوباره بچه دار شوند درگیر مشکلاتی که با اضافه شدن بچه به خانواده پیش می آید هستند و همین موضوع موجب نگرانی بیش از حد والدین می شود در حالی که با آگاهی داشتن در این زمینه می توانند این مشکل را برطرف کنند.
بیشتر والدینی که می خواهند خبر بارداری به فرزند اول را بدهند می توانند از همراه کودن او استفاده کنند در ماه های اول بارداری می توانید خودتان و فرزندتان با نوزاد صحبت کنید و برای خرید لوازم نوزاد حتما از نظر فرزندتان استقبال کنید و به او اجازه دهید تا در این موارد اختیار داشته باشد. این کار به او احساس قدرت می دهد. همچنین این اختیارات را بعد از تولد نوزاد نیز برای او قرار دهید به عنوان مثال به او کمک کند تا نوزاد را در آغوش بگیزد و به او غذا دهد.
۵- درباره رابطه او با نوزاد بپرسید:
زمانی که خبر بارداری را به فرزندتان می دهید درباره حس او و رابطه و کارهایی که با خواهر یا برادرش دوست دارد انجام دهد بپرسید و با یکدیگر برای آنها برنامه ریزی کنید و کودک را بیشتر در این زمینه تشویق و ترغیب کنید.
منبع: آرگا