طاق باز خوابیدن نوزاد، مشکلی دارد؟

پسرم ۴ روز دیگه ۸ ماهش تموم میشه..ولی تا حالا اصلا موقعی ک خوابه به پهلو نمیخوابه.
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرم ۴ روز دیگه ۸ ماهش تموم میشه..ولی تا حالا اصلا موقعی ک خوابه به پهلو نمیخوابه همش رو پشت میخوابه به صورت طاق باز و فقط سرشو به طرفین میذاره..کوچیکتر ک بود سعی میکردم  بالشت بذارم پشتش ک رو پهلو بخوابه ولی خودشو میکشوند جلو تر و بازم رو پشت میخوابیدچرا دوس نداره به پهلو بخوابه؟مشکلی نیست؟
 
پاسخ دکتر عباس شکری، متخصص اطفال:
خیر مادر عزیز مشکلی نیست و طبیعی است.