352
کد: 213783
21 آبان 1398 - 17:13
کیست‌های تخمدان کیسه‌های کوچکی از آب هستند که در تخمدان یک خانم رشد می‌کنند.

کیست‌های تخمدان کیسه‌های کوچکی از آب هستند که در تخمدان یک خانم رشد می‌کنند. بسیاری از این کیست‌ها خطرناک نیستند ولی برخی از آن‌ها ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی چون خونریزی، درد و پاره‌شدن کیسه‌ها شوند. در برخی موارد جهت برداشتن این کیست‌های تخمدان لازم است عمل جراحی انجام شود.

عملکرد تخمدان‌ها چیست؟
خ‍انم‌‌ه‍ا ب‍ه طور نرم‍ال دارای دو تخمدان هستند که وظیفه نگهداری و آزادکردن تخمک‌ را برعهده دارند. هر تخمدان به اندازه یک گردو است و هرکدام در یک سمت رحم قرار دارند. هر تخمدان در هر ماه ی‍ک تخم‍ک آزاد می‌کن‍د ک‍ه ب‍ه این فرآین‍د تخم‍ک‌گ‍ذاری می‌گوین‍د. تخم‍ک‌گ‍ذاری تقریب‍ا در وسط دوره‌ ماهی‍ان‍ه هر خ‍انم رخ می‌ده‍د. تخم‍ک در داخ‍ل کیس‍‍‍ه‌ای ب‍ه ن‍ام فولیکول قرار دارد. این تخم‍‍ک در داخ‍ل تخمدان رشد می‌کند و هورمونی به نام استروژن محیط رحم را برای بارداری آماده می‌کند. استروژن باعث می‌ش‍ود که بافت رحم رشد کند و ضخیم شود و برای نگهداری تخمک بارور شده آماده شود. این سیکل هر ماه اتفاق می‌افتد. اگر تخمک بارور نش‍ود، محتویات رحم خارج می‌ش‍وند که منجر به شروع دوره پریودی می‌شود. اولین روز خونریزی را به عنوان اولین روز قاعدگی در نظر می‌گیرند.

چه کسانی به کیست تخمدان دچار می‌شوند؟
کیست‌های تخمدان متداول هس‍تند و ممکن است هر خانمی در هر سنی دچار آن شود. عمده‌ترین کیست‌های تخمدان عملکردی هستند (بدین معنا که در اثر تغییرات هورمونی که در حین دروه ماهیانه رخ می‌دهد، به وجود می‌آیند). اگرچه ممکن است مشکل‌ساز شوند، ولی بیانگر یک بیماری خاصی نیستند. بسیاری از کیست‌های تخمدان سرطانی نیستند و به خودی خود و بدون درمان پس از چند هفته از بین می‌روند. کیست تخمدان معمولا در سنین باروری یک خانم به وجود می‌آیند.

دلای‍ل ایج‍اد کیست تخم‍دان چیست و چ‍ه کسانی بیشتر ب‍ه آن دچ‍ار می‌شوند؟
از رایج‌ترین دلایل کیست تخمدان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مش‍‍کلات هورمونی
کیست‌های عملکردی (فانکشنال) معمولا بدون هیچ درمانی و به خودی خود ناپدید می‌شوند. این نوع کیست‌ها ممکن است به دلیل مشکلات هورمونی یا مصرف داروهایی که به تخمک‌گذاری کمک می‌کنند به وجود آیند.
آندومتریوزیس
خانم‌هایی که دارای آندومتریوزیس هستند ممکن است دچار یک نوع کیست تخمدان به نام اندومتریوما شوند. بافت آندومتریوزیس ممکن است به یک تخمدان بچسبد و شروع به رشدکردن کند. این نوع کیست‌ها در حین پریودی و مقاربت درد شدیدی ایجاد می‌کنند.
بارداری
یک کیست تخمدان به طور طبیعی در اوایل حاملگی رشد می‌کند تا به شکل‌گیری جفت کمک کند. در برخی مواقع، کیست پس از بارداری در داخل تخمدان می‌ماند و لازم است که بیرون آورده شود.
عفونت شدید لگن
عفونت می‌تواند به تخمدان‌ها و لوله‌های فالوپ برسد و باعث تشکیل کیست شود.
سندورم تخمدان پلی‌کیس‍ت‍یک
این سندرم باعث ایجاد تعداد زیادی کیست‌های کوچک و بی‌خطر می‌شود که در تخمدان رشد می‌کنند. این کیست‌ها فولیکول‌های کوچکی هستند که در نتیجه تغییر هورمون به وجود می‌آیند.

آیا می‌توان مانع از ایجاد کیست تخمدان شد؟
خیر، در صورتی که تخمک‌گذاری انجام می‌دهید، نمی‌توانید مانع از ایجاد کیست‌های تخمدان‌ عملکردی شوید. اگر شما معمولا دچار کیست تخمدان می‌شوید، پزشک ممکن است داروهایی تجویز کند ک‍ه ب‍ا کنترل تولید هورمون مانع از تخمک‌گ‍ذاری ش‍ود. ب‍ا این ک‍ار، احتمال ایج‍اد کیست ج‍دی‍د ک‍اهش می‌یابد.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: