خونریزی کم پریود، دلیلش دمنوش رازیانه است؟

دو روز قبل از پریودم دمنوش رازیانه خوردم، اما الان خونریزیم کمه، میخواستم بدونم دلیلش چیه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام خستع نباشید من ماه قبل درد شدید داشتم تو پریودی ۷روز دردداشتم  خونریزیم هم زیاد بود۵روز مونده بع پریودیم امروز پربودشدم البتع دوروز قبل پریودیم دمنوش رازیانع خوردم اما الان خونریزیم کم هست  میخواستم بذونم دلیلش چیع کع پریود کم عست وزیاد دردندارم ساعت۶,عصرهم شیاف دیکلوفناک گذاشتم   .نمیدونم دلیلش چیه که خونریزیم کم هست و درد زیادی ندارم بع خاطر شیاف هست یا دمنوش که خوردم یادلیل دیگه دارع لطفا جواب بدین  ممنون میشم 
 
 
پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان:
دوست عزیز مقدار خونریزی اهمیت ندارد و اگر در حد دو روز حتی به مقدار کم هم باشد طبیعی است. نظم قاعدگی مهم تر از میزان خونریزی است.