علت مرگ نوزادان، می تواند ارثی باشد؟

فرزندم چهل و هشت ساعت بعد از به دنیا آمدنش فوت کرد. آیا فوت فرزندم میتواند ارثی باشد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من فرزندم چهل وهشت ساعت بعد از به دنیا امدنش فوت کرد.چون علت فوت مشخص نبود فرستادیم پزشکی قانونی تا مشخص شود. برادری داشتم که هشت ماهه به دنیا امد وسه روز بعد از به دنیا امدنش فوت کرد. فرزندم سی وهشت هفته وچهار روز به دنیا امد.ایا فوت فرزندم میتواند ارثی باشد؟ و ایا در بارداری بعدی هم این مشکل پیش میاید؟
 
 
پاسخ دکتر فریبا الماسی، جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی:
دوست عزیز بهتر است منتظر جواب باشید و قبل از اقدام به بارداری به پریناتولوژیست مراجعه کنید تا بررسی های لازم برایتان انجام شود.