وقتی نوزاد گریه می کند، چکار کنیم؟

نوزادان اغلب گریه می‌کنند و اغلب برای پدر و مادرهای تازه مشکل است که بفهمند چه چیزی آنها را ناراحت می‌کند. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید مشکل نوزاد چیست و او را آرام کنید، این موارد را وارسی کنید.
همشهری آنلاین: نوزادان اغلب گریه می‌کنند و اغلب برای پدر و مادرهای تازه مشکل است که بفهمند چه چیزی آنها را ناراحت می‌کند.
 

برای اینکه بتوانید تشخیص دهید مشکل نوزاد چیست و او را آرام کنید، این موارد را وارسی کنید:

 

 • مطمئن شوید که پوشک بچه تمیز است.
 •  
 • سعی کنید به بچه شیر دهید تا ببینید آیا او گرسنه است.
 •  
 • لباس‌های  بچه را وارسی کنید تا لباس‌هایش خیلی زیاد یا خیلی کم نباشد یا به دلیل دیگری باعث ناراحتی او نشده باشد.
 •  
 • سعی کنید به آرامی نوزاد را تکان دهید یا او را در بغل گرفته و راه بروید، یا او را سوار ماشین کنید تا آرام شود.
 •  
 • به آرامی به سر و صورت او ضربه بزنید و به ملایمت برای او حرف بزنید یا آواز بخوانید.
 •  
 • موسیقی ملایم و آرامش‌بخش پخش کنید.
 •  
 • نوزاد را حمام گرم کنید.
 •  
 • به نوزاد پستانک بدهید.