2568
کد: 23126
19 فروردين 1397 - 14:30
ایمن ترین شیوه نشستن کودکان در اتومبیل تا حدود چهار سالگی رو به عقب است. خطر صدمه یا کشته شدن کودک در حالتی که رو بجلو در صندلی کودک نشسته باشد پنج برابر بیشتر است از حالتی که او رو به عقب سفر کند.

شهرزاد:  ایمن ترین شیوه نشستن کودکان در اتومبیل تا حدود چهار سالگی رو به عقب است. خطر صدمه یا کشته شدن کودک در حالتی که رو بجلو در صندلی کودک نشسته باشد پنج برابر بیشتر است حالتی است که او رو به عقب سفر کند. صندلی جلو اتومبیل و صندلی عقب آن از لحاظ ایمنی یکسان هستند. یکی از مزایای نشاندن کودک در صندلی جلو آنست که در صندلی جلو جای بیشتری برای او وجود دارد.

 

کودک را رو به عقب بنشانید!


ایمن ترین شیوه نشستن کودکان در اتومبیل تا حدود چهار سالگی رو به عقب است. خطر صدمه یا کشته شدن کودک در حالتی که رو بجلو در صندلی کودک نشسته باشد پنج برابر بیشتر است حالتی است که او رو به عقب سفر کند.

صندلی جلو اتومبیل و صندلی عقب آن از لحاظ ایمنی یکسان هستند. یکی از مزایای نشاندن کودک در صندلی جلو آنست که در صندلی جلو جای بیشتری برای او وجود دارد.

 


کیسه هوای ضد تصادم را از کار بیندازید!


هرگز کودکی را که قد او از 140 سانتیمتر کوتاهتر است در صندلی که به کیسه هوای ضد تصادم مجهز است ننشانید.

اگر می خواهید کودک را در صندلی جلو بنشانید به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کرده و کیسه هوای ضد تصادم را از کار بیندازید. اگر کیسه هوای ضد تصادم با کلید قطع می شود می توانید خودتان آنرا قطع کنید.

 


قانون در این مورد چه می گوید؟


کودکی که قد او از 135 سانتیمتر کمتر باشد بایستی از صندلی مخصوص کودک برای اتومبیل، تشکچه کمربند ایمنی یاسایر تجهیزات ایمنی کودکان استفاده کند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: