شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

غالبا‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬عجیب‌ترین‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬کاری‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیشنهادشان‭ ‬می‌تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬دستمایه‭ ‬طنز‭ ‬دیگران‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬فقط‭ ‬می‌خواهند‭ ‬حرفی‭ ‬را‭ ‬زده‭ ‬باشند‭.

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

به نقل از برترین ها: غالبا‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬عجیب‌ترین‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند.‭ ‬کاری‭ ‬هم‭ ‬ندارند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیشنهادشان‭ ‬می‌تواند‭ ‬مفید‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬دستمایه‭ ‬طنز‭ ‬دیگران‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬فقط‭ ‬می‌خواهند‭ ‬حرفی‭ ‬را‭ ‬زده‭ ‬باشند.‭

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬امیرحسین‭ ‬بانکی‌پور‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬گفته‭ ‬است‭: ‬‮«‬باید‭ ‬کاری‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬پسران‭ ‬دهه‭ ‬شصتی‭ ‬باهم‭ ‬ازدواج‭ ‬کنند؛‭ ‬تعداد‭ ‬چهار‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬دویست‭ ‬هزار‭ ‬دهه‭ ‬شصتی‭ ‬و‭ ‬دهه‭ ‬پنجاهی‭ ‬مجرد‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬نیمی‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬نیمی‭ ‬پسر‭ ‬هستند،‭ ‬اگر‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬شوند‭ ‬عدد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‮»‬‭. ‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

اما‭ ‬همه‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬این‌عدم‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬فرزندآوری‭ ‬در‭ ‬بحران‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬که‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بدتر‭ ‬می‌شود‭ ‬خلاصه‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬آقای‭ ‬نماینده‭ ‬با‭ ‬واکنش‌هایی‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬عصر‭ ‬ایران‭ ‬طی‭ ‬یادداشتی‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬مهرداد‭ ‬خدیر‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬‮«‬اسم‭ ‬این‭ ‬نماینده‭ ‬آقای‭ ‬بانکی‌پور‭ ‬است‭. ‬آمار‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬قاعدتا‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬مرکز‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬عدد‭ ‬و‭ ‬رقم‭ ‬بیگانه‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬چند‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬یادآوری‭ ‬است‭:‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

 ازدواج‭ ‬یا‭ ‬جمعیت

ایشان‭ ‬مشخص‭ ‬نکرده‭ ‬دغدغه‭ ‬اصلی،‭ ‬4میلیون‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬جوان‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬بحث‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت،‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرده‭ ‬متولد‭ ‬دهه‌های‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬برای‭ ‬ایشان‭ ‬موضوعیت‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬طریقیت؟‭ ‬اگر‭ ‬موضوعیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬منظور‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬تضمینی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬صاحب‭ ‬فرزند‭ ‬شوند؟‭

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

‬چون‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زن‭ ‬وشوهرهای‭ ‬تازه‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬صاحب‭ ‬فرزند‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬تفاوت‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ناباروری‭ ‬فرزندآوری‭ ‬منتفی‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬طریقیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬غرض‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قیمت‭ ‬باید‭ ‬محقق‭ ‬ساخت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬توصیه‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬همسری‭ ‬است‭. ‬آیا‭ ‬حاضرند‭ ‬سراغ‭ ‬این‭ ؟‭!‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭

دوست‭ ‬دیگری‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬دارد‭. ‬فرزند‭ ‬دوم‭ ‬نمی‌آورند‭ ‬چون‭ ‬نمی‌خواهند‭ ‬12‭ ‬سال‭ ‬دیگر،‭ ‬درگیر‭ ‬ساختار‭ ‬فرسوده‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬شوند‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنید‭.‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

طلاق‭ ‬دشوار‭

دلیل‭ ‬امتناع‭ ‬برخی‭ ‬دختران‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬نخواهند‭ ‬ادامه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬شوند‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬میسر‭ ‬نیست‭. ‬سابق‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬مهریه‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‌گرفتند‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬1000‭ ‬سکه‭ ‬ابزاری‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬مرد‭ ‬به‭ ‬طلاق‭ ‬تن‭ ‬دهد‭. ‬ با‭ ‬سکه‭ ‬17‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬دیگر‭ ‬پسران‭ ‬زیر‭ ‬بار‭ ‬مهریه‌های‭ ‬بالا‭ ‬نمی‌روند‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬این‭ ‬ابزار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬قبول‭ ‬مهریه‭ ‬سنگین‭ ‬با‭ ‬عقل‭ ‬سلیم‭ ‬سازگار‭ ‬نیست‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید؟‭ ‬قوانین‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کنید‭. ‬نگویید‭ ‬شرع‭ ‬دست‌تان‭ ‬را‭ ‬بسته‭. ‬چون‭ ‬در‭ ‬قضایای‭ ‬اخیر‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬قانون‭ ‬می‌چربد‭ ‬نه‭ ‬نظرات‭ ‬فقهی‭.‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

مسکن‭ ‬اجاره‌ای‭

زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬طبعا‭ ‬باید‭ ‬زیر‭ ‬یک‭ ‬سقف‭ ‬بروند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬مسکن‭ ‬که‭ ‬نمی‌شود‭. ‬وعده‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬مسکن‭ ‬آقای‭ ‬رئیسی‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬پوچ‭ ‬درآمده‭ ‬فعلا‭. ‬مگر‭ ‬از‭ ‬قرارداد‭ ‬25ساله‭ ‬با‭ ‬چینی‌ها‭ ‬خانه‌ای‭ ‬ساخته‭ ‬شود‭. ‬دست‭ ‬کم‭ ‬خانه‌های‭ ‬استیجاری‭ ‬بسازید‭ ‬و‭ ‬اجاره‭ ‬دهید‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید؟‭ ‬پول‭ ‬ندارید؟‭ ‬نسازید‭. ‬همین‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬خانه‭ ‬خالی‭ ‬را‭ ‬دولت‭ ‬اجاره‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬جوانان‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬

شرط جذاب دهه شصتی‌ها برای ازدواج!

مهاجرت‭

روند‭ ‬مهاجرت‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬عملا‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬داخل‭ ‬ایران‭ ‬باید‭ ‬کسر‭ ‬شود‭. ‬می‌خواهید‭ ‬کاری‭ ‬کنید؟‭ ‬کاری‭ ‬نکنید‭ ‬که‭ ‬مهاجرت‭ ‬کنند‭ ‬یا‭ ‬کاری‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬برگردند‭.‬


بیشتر بخوانید:ازدواج بعد ۵۰ سالگی این سلبریتی‌ها یعنی هیچ وقت دیر نیست!


سمانه امیری