بازیگری که برای آزادی شاهین صمدپور ریش گرو گذاشت

مجید صالحی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار چند پیام در اینستاگرام خود، برای آزادی شاهین صمدپور از زندان میانجیگری کرده است.

بازیگری که برای آزادی شاهین صمدپور ریش گرو گذاشت

به نقل از وقت صبح: مجید صالحی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار چند پیام در اینستاگرام خود، برای آزادی شاهین صمدپور از زندان میانجیگری کرده است.

بازیگری که برای آزادی شاهین صمدپور ریش گرو گذاشت

مجید صالحی در طول سال های اخیر نشان داده که علاقه ای به حواشی ندارد و تلاش دارد که از هیاهوهای رسانه ای به دور باشد. همین مسئله هم همیشه باعث شده تا مورد اتهامات مختلف از سوی کاربران فضای مجازی قرار بگیرد. البته این حمله ها در وضعیتی است که مجید صالحی در موقعیت خاص لب به سخن باز می کند و به مسائل روز واکنش نشان می دهد.

اکنون هم مجید صالحی، وارد فضای وساطت شده تا بتواند در آزادی شاهین صمد پور نقشی ایفا کند. از همین رو او ویدئویی از شاهین صمدپور منتشر کرده و گفته که این فعال اجتماعی به هیچ جایی وابسته نیست و درخواست کرده که او را آزاد کنند.

بازیگری که برای آزادی شاهین صمدپور ریش گرو گذاشت

منبع: وقت صبح