توییتی از آمنه‌ سادات ذبیح‌پور که باز شگفتی آفرید

آمنه‌ سادات ذبیح‌پور پس از قطع سراسری گاز که واکنش‌برانگیز شده بود، در توییتر خود نوشت: مردم تهران بار دیگر براندازها رو غافلگیر کردند.

توییتی از آمنه‌ سادات ذبیح‌پور که باز شگفتی آفرید

به نقل از برترین ها: آمنه‌ سادات ذبیح‌پور پس از قطع سراسری گاز که واکنش‌برانگیز شده بود، در توییتر خود نوشت: مردم تهران بار دیگر براندازها رو غافلگیر کردند.

توییتی از آمنه‌ سادات ذبیح‌پور که باز شگفتی آفرید

آمنه‌ سادات ذبیح‌پور پس از قطع سراسری گاز که واکنش‌برانگیز شده بود، در توییتر خود نوشت: "مردم تهران بار دیگر براندازها رو غافلگیر کردند."

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران: مردم این استان طی ۲ روز گذشته با وجود کاهش شدید دما، ۷ میلیون مترمکعب در مصرف گاز شهری صرفه‌جویی کردند.

منبع: برترین ها