آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

اگر لباس سبز دارید و دنبال ایده آرایشی متناسب با این رنگ هستید، می توانید از آرایش های سلبریتی های معروف خارجی ایده بگیرید.

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

به نقل از بانوزی مگ: رنگ سبز نماد زندگی، رشد و امید به آینده خوب است. از طرفی لباس هایی با رنگ سبز می تواند منتقل کننده این احساسات مثبت به اطرفیان شما باشند.

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

اگر در لباس هایتان رنگ سبز ندارید، حتما توصیه می کنیم از این رنگ استفاده کنید، حس مثبت این رنگ را قطعا درک خواهید کرد. دغدغه اینکه “با چه لباسی چه آرایشی کنم؟ “همیشه بوده و خواهد بود. در مورد ست لباس سبز هم همین است. ولی ما این دغدغه را با جدیدترین مدل های آرایش مخصوص لباس سبز برایتان حل کرده ایم.

مدل های آرایش برای لباس سبز رنگ

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

آرایش لباس سبز را از سلبریتی ها الگوبرداری کنید!

 

منبع: بانوزی