پرخاشگری در کودکان، دلیلش چیست؟

تحقیقات نشان داده کودکانی که قبل از هفت سالگی به شدت تحت امر و نهی و کنترل بوده اند، در سنین بلوغ تمایل بیشتری به خشونت و قانون شکنی دارند. کنترل و محدودیت بیش از حد کودکان موجب جلوگیری از بروز خلاقیت و رفتارهای طبیعی آنها شده و موجب می شود تا در آینده تمایلی به اطاعت از قوانین نداشته باشند و پرخاشگر و قانون شکن باشند.

خبرگزاری مهر: تحقیقات نشان داده کودکانی که قبل از هفت سالگی به شدت تحت امر و نهی و کنترل بوده اند در سنین بلوغ تمایل بیشتری به خشونت و قانون شکنی دارند.

 


کنترل و محدودیت بیش از حد کودکان موجب جلوگیری از بروز خلاقیت و رفتارهای طبیعی آنها شده و موجب می شود تا در آینده تمایلی به اطاعت از قوانین نداشته باشند و پرخاشگر و قانون شکن باشند.
 

محققان تعداد 250 خانم را که بسیار منضبط و در سالهای 1984باردار بوده اند را مورد بررسی قرار دادند و سپس فرزندان آنان را تا هفت سالگی مورد ارزیابی قرار داده و در دوران نوجوانی و جوانی یعنی بین 18 تا 24 سالگی نیز مورد بررسی قرار دادند.

نتیجه اینکه 55 درصد از افرادی که بین سن 18 تا 24 سالگی حداقل یک بار به جرم قانون شکنی بازداشت شده اند، افرادی هستند که در دوران کودکی و در قبل از هفت سالگی شدیدا تحت کنترل و امر و نهی و محدودیت بوده اند.

هم چنین این افراد نسبت به هم سن و سالان خود فشار خون بالاتری داشته اند که این می تواند دلیل دیگری برای تحت استرس بودن این افراد از دوران کودکی باشد.

کارشناسان به والدین هشدار می دهند برای اینکه فرزندانشان کودکی راحت و شادی را پشت سر بگذارند و در دوران جوانی نیز آرامش بیشتری داشته باشند از دوران کودکی با توجه به رعایت موارد ایمنی آنها را آزاد بگذارند تا در حیطه توانایی ها و استعدادهایشان به فعالیت بپردازند.