جدیدترین ایده تزیین تخم مرغ هفت سین 1402

سفره هفت سین ایرانی ها همیشه یک پای ثابت دارد و آن هم تخم مرغ های رنگی است که به نشانه زایش و باروری در سفره هفت سین عید قرار می گیرد.

تزیین تت سین خم مرغ هف

همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند که نشان از باروری و رشد و زایش خوبیهاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بارتر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.

تزیین تت سین خم مرغ هف

ایده تزیین تخم مرغ هفت سین عید 1402

چند سالی است که هفت سین ها به سمت سادگی و به اصطلاح مینیمال شدن رفته اند. سفره های رنگارنگ، ظرف های ست و رنگی هفت سین جای خود را به ظروف ساده و تک رنگ، و غالبا سفید داده اند. تخم مرغ ها هم به تبعیت از این تغییر ترند به سمت ساده‌تر شدن رفته اند و معمولا سفید و بدون رنگ یا تک رنگ روی سفره هفت سین گذاشته می شوند.

تزیین تت سین خم مرغ هف

اگر هنوز فکری به حال تخم مرغ های هفت سین عید 1402 خود نکرده اید، این پست مخصوص شماست تا از این مدل های تزیین تخم مرغ هفت سین برای سفره هفت سین عید 1402 خود ایده بگیرید. 

جدیدترین ایده تزیین تخم مرغ هفت سین 1402

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

جدیدترین ایده تزیین تخم مرغ هفت سین 1402

جدیدترین ایده تزیین تخم مرغ هفت سین 1402

جدیدترین ایده تزیین تخم مرغ هفت سین 1402

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

تزیین تت سین خم مرغ هف

منبع: نی نی بان