اعتیاد کودکان به کامپیوتر، روش پیشگیری

هنگامی که رایانه ها ساخته شدند شاید هیچ کس فکر نمی کرد روزی برسد که تا این حد فراگیر شوند و باز هم شاید هیچ کس فکر نمی کرد این ابرقدرت همه کاره، روزی ملعبه دست کودکان شود.

 ایسنا: وقتی رایانه به بازار آمد در ابتدا فقط برای تسهیل در امور اداری بود. بعدها گرافیک نیز وارد دنیای رایانه شد و هنگامی که گرافیک رایانه ای گسترش پیدا کرد، نوبت به ذهن های خلاق رسید تا از قبل این فناوری جدید سودی شگرف حاصل کنند.


در این میان هیچ تجارتی به اندازه بازی های رایانه ای سودآور نبوده و نیست. طبق آمار به دست آمده حتی بعضی از کودکان بیش از 8 ساعت در روز وقت خود را با رایانه سپری می کنند.

برای جلوگیری از این اعتیاد که علاوه بر ناراحتی های چشمی همچون گل مژه، سندرم مچ دست، کمردرد، پا درد و حتی ناراحتی که برای معده ایجاد می شود (زیرا به علت جاذبه رایانه، کودکان تمایلی به خوردن غذا پیدا نمی کنند) وقت کودکان را هم گرفته و فرصتی برای درس خواندن به آن ها نمی دهد، والدین می توانند آموزش های لازم را به کودکان بدهند.

والدین می توانن این موارد را به کودکان خود بیاموزند؛ آموزش درست نشستن بر روی صندلی،استفاده از عینک های ضد اشعه ، آموزش چگونگی قرار گرفتن دست ها ، آموزش چگونگی قرار گرفتن پاها ،تعیین زمانی معین برای استفاده از رایانه .

در کنار این روش ها باید به نحوی بتوانید کودکان را از رایانه دور کنید؛مثلا بردن کودکان به سینماها، شهربازی ها و...اما مهم ترین عاملی که می تواند کودکان را از رایانه جدا کند، اسباب بازی ها هستند.

کودکان اسباب بازی های جدید را دوست دارند. والدین می توانند با خرید این اسباب بازی ها کودکان را تا حدودی زیاد از رایانه دور سازند.