خمیر دندان برای کودکان، پیشنهاد خوب

هر چند استفاده از خمیردندان های حاوی فلوراید برای استحکام ریشه های دندان ضروری است، اما قورت دادن فلوراید اضافی باعث مسمومیت کودکان می شود.

ایرنا: مدیر گروه بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: هر چند استفاده از خمیردندان های حاوی فلوراید برای استحکام ریشه های دندان ضروری است، اما قورت دادن فلوراید اضافی باعث مسمومیت کودکان می شود.

دکتر مجتبی وحید گلپایگانی توضیح داد: ورود فلوراید به بدن از طریق دندان ها در هر سنی، برای بدن بسیار ضروری است.

رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان با بیان اینکه فلوراید تراپی فقط مختص به کودکان نیست، گفت: گاهی اوقات برای افراد 40 ساله نیز فلوراید تراپی می شود و تاثیرات آن مثبت است.

وی با بیان این که جذب فلوراید زیاد نیز برای دندان و بدن افراد مفید است،گفت: حتی فلوراید تراپی هر سه ماه یا هر شش ماه یک بار نیز اثرات منفی را در دندان و بدن ایجاد نمی کند.

وحید گلپایگانی گفت: اما چنانچه در هنگام ورود فلوراید در دندان کودکان از طریق خمیردندان یا فلوراید تراپی، مقداری از این ماده قورت داده شود، سبب مسمومیت کودک می شود.

وی افزود: والدین باید هنگام مسواک زدن کودکان خود، مراقب باشند تا آنان اضافه خمیردندان هایی را که دارای فلوراید است، قورت ندهند.