صدای گریه بچه ها، چه رنگیه؟

اولین جیغ کودک شاید در ابتدای امر آرامش‌بخش‌ترین چیز در جهان بشمار نرود اما یک هنرمند آلمانی توانسته آن را تسکین‌دهنده‌ کرده و به یک قطعه هنری تبدیل کند.
ایسنا: اولین جیغ کودک شاید در ابتدای امر آرامش‌بخش‌ترین چیز در جهان بشمار نرود اما یک هنرمند آلمانی توانسته آن را تسکین‌دهنده‌ کرده و به یک قطعه هنری تبدیل کند. راینر تاتنهان 47 ساله امواج صوتی را از موقعیت‌های مختلف ثبت کرده و آنها را به شکل‌های هنری برای روشن‌تر کردن اتاق‌های جهان تبدیل کرده است. تاتنهان که پیش از این تولیدکننده رادیو و طراح صدا بوده، حدود 30 صدا از اولین گریه کودک متولد شده را از زمان آغاز بکار در دو سال اخیر ثبت کرده است.

وی حتی آخرین صدای فلیکس باومگارتنر، رکورد شکن پرش فضایی را نیز ضبط کرده و به شکل یک قطعه هنری درآورده است. این طرح‌های رنگی با پخش صداهای ضبط شده در یک نرم‌افزار رایانه ای ایجاد شده‌اند. تاتنهان در مجموعه خود صداهایی مانند خنده یک راهب بودایی یا صدای افراد مطرح دیگری را فناناپذیر کرده است. در این طرحها صداهای بم به رنگ آبی و صداهای زیر به رنگ قرمز هستند. برای مثال عصبانیت یک موج صوتی قرمز رنگ را ساخته و صدای کودکان رنگارنگ است. این تصاویر در زمان نمایش به یک هدفون مجهز هستند که بیننده می‌تواند صدای مورد نظر را در زمان تماشا بشنود. تاکنون سفارشات زیادی برای ثبت اولین صدای گریه کودک از سوی زنان روسی و عربی به تاتنهان ارائه شده که در ازای مبلغ 2500 یورو یک تابلوی جاودان از این لحظه را به آنها خواهد داد.

اولین گریه کودک

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

آخرین کلمات فلیکس باومگارتنر پیش از پرش از لبه فضا

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

صدای سقوط بهمن در کوهستان آلپ

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

صدای یک سکه روسی در حال غلت خوردن بر روی میز

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

صدای آرام یک ماهیگیر

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

صدای خرخر گربه

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

خنده یک راهب بودایی

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید

صدای آواز خواننده گروه کوئینز

اولین گریه کودک خود را جاودانه کنید