دلیل پوسیدگی دندان کودکان

تعداد دندان های پوسیده کودکان شش سال از پنج دندان در سال 1382 به هفت دندان افزایش یافته است. طرح پیشگیری از بیماری های دهان و دندان برای کودکان شش تا 12 سال ، از سال های گذشته با روش جدیدی آغاز شده است.

ایرنا: رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس آخرین مطالعات انجام شده (در سال 1390 ) ، تعداد دندان های پوسیده کودکان شش سال از پنج دندان در سال 1382 به هفت دندان افزایش یافته است.

دکتر محمدحسین خوشنویسان به مناسب روز دندانپزشکی افزود: طرح پیشگیری از بیماری های دهان و دندان برای کودکان شش تا 12 سال ، از سال های گذشته با روش جدیدی آغاز شده است.

وی ادامه داد: طبق این طرح ، قرار است برای کودکان شش تا 12سال ، سالانه دو بار از وارنیش فلوراید (ماده ای برای بالا بردن مقاومت دندان ها در مقابل پوسیدگی) ، توسط بهداشت کار و دندانپزشک برای کودکان استفاده شود.

رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: همچنین بهداشت کاران و دندانپزشکان آموزش دیده اند که برای دندان های آسیای کودکان از ˈفیشور سیلنتˈ (نوعی ماده شیار پرکن دندانی) استفاده کنند؛ این ماده می تواند 70 درصد مشکلات دندانی را کنترل کند.

خوشنویسان با اشاره به ضرورت اجرای برنامه های پیشگیرانه از بیماری های دهان و دندان برای کودکان زیر سنین دبستان گفت: برای کودکان سه سال به بالا در مهدکودک ها نیز از وارنیش فلوراید استفاده می کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح (که دو سال است انجام می شود) تعداد دندان های پوسیده کودکان به حداقل برسد.

وی همچنین یادآور شد که به زودی نتایج پیمایش کشوری وضعیت سلامت دهان و دندان تمام استان های کشور در پنج گروه سنی که براساس شیوه نامه های سازمانی جهانی بهداشت از سال گذشته آغاز شده، منتشر می شود تا طبق اطلاعات آن برنامه های مناسبی برای سلامت دهان و دندان کشور انجام شود.